Udgivelser

KOSMOS indsamler, skaber og formidler viden. En del af formidlingen foregår via forskellige udgivelser. Nedenfor findes en komplet liste over, hvad vi har publiceret - de fleste af publikationerne kan downloades gratis ved at trykke på linket ved titlen.

 

 

KOSMOS 2021

Burich, Lisbeth (2021): Er måden, vi forstår sundhed på, forkert? I: folkeskolen.dk d.  17. september 2021

Burich, Lisbeth (2021): Social ulighed på skoleskemaet. I: folkeskolen.dk d. 17. maj 2021

Burich, Lisbeth (2021): Udeskole – sådan gør man i Nordmakedonien. I: folkeskolen.dk, 9. april 2021

Koch, Børge (2021): Sæt frugt, grønt og bæredygtighed på skoleskemaet! I: folkeskolen.dk, 31. august 2021

Koch, Børge (2021): Nye kostråd og madkundskab i skolen. I: folkeskolen.dk, 1.februar 2021

Pedersen, Ulla (2021): Medinddragelse vigtigt for sundhed. I: folkeskolen.dk, 25. januar 2021

Pedersen, Ulla (2021): Sundhedsfremmende skoler. I: folkeskolen.dk, 4. januar 2021

 

KOSMOS 2020

Koch, Børge (2020): Mad og bevægelse i fællesskaber. I: folkeskolen.dk, 31.08.20

Koch, Børge (2020): Synspunktsartikel: Hvad gør det europæiske SHE-netværk for børn og unges sundhed? I: MOV:E nr. 9/2020

Koch, Børge & Lagoni, Anita (2020): Et sundhedspædagogisk spørgsmål om folkeskolens didaktiske fokus og ansvar for dannelse af elevernes madkultur, madtrend og prioritering, via valgfaget madkundskab: ”Har du lavet mad med din familie i dag?”. I folkeskolen.dk, 3. feb. 2020

Pedersen, Ulla (2020): Børns sundhed og trivsel - lidt statistik til eftertanke. I folkeskolen.dk d. 16.08.20

Pedersen, Ulla (2020): Sundhed og trivsel i praksis. I: Jensen, Noona, Elisabeth; Jæger, Henriette & Bollerup-Jensen, Thea (red.): Tæt på pædagogik. Grundfaglighed på pædagoguddannelsen. Side 391-412. København: Hans Reitzels Forlag

Schulz, Anette & Pedersen, Ulla (2020): Sundhed og trivsel. I: Jensen, Noona, Elisabeth; Jæger, Henriette & Bollerup-Jensen, Thea (red.): Tæt på pædagogik. Grundfaglighed på pædagoguddannelsen. Side 291-310. København: Hans Reitzels Forlag

 

KOSMOS 2019

Elmbæk, Martin og Bertelsen, Katrine (2019). Lærer og elevmaterialer i temaet Idræt og træning. Aarhus: Aarhus Kommune, Skole OL og KOSMOS

Guldager, Julie Dalgaard; Leppin, Anja; von Seelen, Jesper & Andersen, Pernille Tangaard (2019): Program Reach and Implementation Feasibility of a Physical Activity School Health Program: A qualitative study of teachers’ perception. I: The Journal of Physical Activity & Health

Jørgensen, Hanne Hede & Sønnichsen, Lise Hostrup (2019): Indledning. Legens magi - legen som mål i sig selv. I: Jørgensen, H.H. & Sønnichsen, L.H. (red.): Legens magi. København: Akademisk forlag

Koch, Børge (2019): Hvem vil være med? På: folkeskolen.dk, 26.08.19

Koch, Børge (2019): Sundhed er mere end bevægelse, på folkeskolen.dk, 4. feb. 2019

Moos, Caroline (2019): Internship report (Home Economics teachers: opinions, thoughts and ideas as to challenges and benefits of introducing Home Economics as a compulsory exam in 9th grade. SDU: Master of Science in Public Health.

Ottesen, Claus Løgstrup og von Seelen, Jesper: Physically active lessons in secondary school. An intervention Study. I: Scandinavian Sport Studies Forum, March 25, 2019

Paakkari, Leena; Simovska, Venka; Pedersen, Ulla & Schulz Anette (2019): Materials for teachers Key concepts and activities: Learning about health and health promotion in schools - Key concepts and activities: Learning about health and health promotion in schools. Haderslev: Schools for Health in Europe Network Foundation

Paakkari, Leena; Inchley, Jo; Schulz, Anette; Weber, Martin W & Orkan, Okan (2019): Addressing health literacy in schools in the WHO European Region. IN: Public Health Panorama, Vol. 5, June-September 2019, p. 186-190.

Pedersen, Ulla (2019): Når klassen samarbejder om sundhed. I: folkeskolen.dk, den 8. september 2019

Pedersen, Ulla (2019): At finde materialer til sundhedsundervisningen. I folkeskolen.dk, 6. august 2019

Pedersen, Ulla (2019): Twinning – sundhed på tværs af landegrænser. I folkeskolen.dk, 22. maj 2019

Schulz, Anette og Pedersen, Ulla: At forstå sundhed – inklusion og eksklusion. I: Petersen, K.E. & Hedegaard, J. (red.): Inklusion og eksklusion - en grundbog. København: Hans Reitzels Forlag

Sønnichsen, Lise Hostrup & Jørgensen, Hanne Hede (red.) (2019): Legens magi. København: Akademisk forlag

Sønnichsen, Lise Hostrup (2019): Alle børn har ret til at lege. I: Jørgensen, H.H. & Sønnichsen, L.H. (red.): Legens magi. København: Akademisk forlag

Sønnichsen, Lise Hostrup (2019): Bevægelsesfortælling som legestøtte. I: Jørgensen, H.H. & Sønnichsen, L.H. (red.): Legens magi. København: Akademisk forlag

Sønnichsen, Lise Hostrup (2019):Leg på hospitalet. I: Jørgensen, H.H. & Sønnichsen, L.H. (red.): Legens magi. København: Akademisk forlag

Sønnichsen, Lise Hostrup & Flansmose, J. (2019): Fem bevægelsesfortællinger til vuggestue og dagpleje: Hoppeline finder Frækkefrø, Hoppeline, Frækkefrø og Doktor Dans, Hoppeline og Frækkefrø hjælper til, Hvem har spist Hoppelines mad?, Hoppeline og Frækkefrø på tur, Haderslev: UC SYD, Hoppeline.dk

Sønnichsen, Lise Hostrup & Flansmose, J. (2019): Bevægelsesfortælling til børnehave og indskoling: Hoppeline og Bissebøvsen, 13 kap. 60 s. Haderslev: UC SYD, hoppeline.dk

Sønnichsen, Lise Hostrup & Stokholm, Gitte (2019): Ergoterapi til børn med nedsat funktionsevne. I: Brandt, Å.; Peoples, H. & Pedersen, U. (red.): Basisbog i ergoterapi. 4. udgave. København: Munksgaard

Sønnichsen, Lise Hostrup; Seelen, Jesper von & Lüders, Bo (2019): Pædagogstuderendes muligheder for at opbygge kompetence omkring børns bevægelseslæring i uderummet. Hæmmende og fremmende faktorer i dagtilbud. I: Barn nr. 2 2019: 39–52 ISSN 2535-5449 

Sønnichsen, Lise Hostrup: Den sundhedsfremmende betydning af et tilbud om vandgymnastik for sårbare gravide og babysvømning for sårbare mødre, Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift, 56. årgang, nr. 1 feb. 2019

 

KOSMOS 2018

Bertelsen, Katrine og Daugaard, Camilla (2018): Lærer- og elevmateriale til temaet Idræt og køn. Aarhus: Aarhus Kommune og KOSMOS

Bertelsen, Katrine; Brorsen, Jette & Lüders, Bo (2018): Fremtidens pædagoger (også) didaktiske drivkræfter i pædagogiske kontekster. I: MOV:E – Børn og Unge i bevægelse og læring, nr. 6/2018. FIIBL (Forsknings- og Innovationscenter for Idræt, Bevægelse og Læring). Side 69-80

Guldager, Julie D.; Andersen, P.T.; von Seelen, J; Leppin, A. (2018): Physical activity school intervention: context matters. In: Health Education Research, cyy012, 05.05.18. 

Helgesen, Elsebeth Fuglsig & Koch, Børge (2018): Tid og plads til arbejdet med måltidskultur! I: folkeskolen.dk, d. 22.01.18

Klokker, Nicoline; Thougaard, Sofie B. og Koch, Børge (2018): Hvor vigtige er gode relationer i forhold til børn og unges bevægelse? I: folkeskolen.dk d. 7. marts 2018. 

Koch, Børge (2018): Sundhedsfremme og bevægelse på pædagoguddannelsen. I: MOV:E – Børn og Unge i bevægelse og læring, nr. 6/2018. FIIBL (Forsknings- og Innovationscenter for Idræt, Bevægelse og Læring). Side 63-68

Koch, Børge (2018): Vi har et fantastisk set up! I: folkeskolen.dk, 04.09.18.

Pedersen, Ulla (2018): Hvor mon den er, den røde tråd? I: folkeskolen.dk, 07.11.18

Pedersen, Ulla (2018): At arbejde med søvn - en opgave i skolen. I: folkeskolen.dk, 18.10.18

Pedersen, Ulla & Koch, Børge (2018): Årsrapport 2017. Videncenter for Sundhedsfremme. Haderslev: UC SYD

Schulz, Anette, & Pedersen, Ulla (2018/2010): Ulluunerani neqeroorutini akuulersitsisarneq. Haderslev: UC SYD

Sønnichsen, Lise Hostrup (2018) Da Kong Grøn blev vissen, Projekt Hoppelines æstetiske bevægelsesfortællinger. Haderslev: UC SYD

Sønnichsen, Lise Hostrup (2018) Projekt Hoppelines pædagogiske værdigrundlag. Projekt Hoppeline. Haderslev: UC SYD

von Seelen, Jesper, Guldager, Julie Dalgaard, Bruun, Tine Hedegaard, Knudsen, Martin Elmbæk & Bertelsen, Katrine (2018): Status på idrætsfaget. Haderslev: UC SYD

Aarhus Kommune og KOSMOS (2018): Lærerens bog til SAMMEN OM SØVN. Aarhus: Aarhus Kommune og KOSMOS

Aarhus Kommune og KOSMOS (2018): Indskoling: SAMMEN OM SØVN. Aarhus: Aarhus Kommune og KOSMOS (elevhæfte)

Aarhus Kommune og KOSMOS (2018): Mellemtrin: SAMMEN OM SØVN. Aarhus: Aarhus Kommune og KOSMOS (elevhæfte)

Aarhus Kommune og KOSMOS (2018): Udskoling: SAMMEN OM SØVN. Aarhus: Aarhus Kommune og KOSMOS (elevhæfte)

 

KOSMOS 2017

Bertelsen, Katrine; Ottesen, Claus Løgstrup & Koch, Børge (2017): Bevægelse i udskolingen i et didaktisk perspektiv. København: KOSMOS og Undervisningsministeriet

Bertelsen, Katrine & Knudsen, Martin Elmbæk (2017): Instruktør eller underviser? En analyse af kompetencemålsprøven i undervisningsfaget ”Idræt” på Læreruddannelsen i Danmark. I: Forum for Idræt. Årg. 32, Nr. 1

Bugge, Anna & von Seelen, Jesper (2017): Fysisk aktivitet og faglig præstation. I: Unge Pædagoger, nr. 1/2017, s. 20-27

Knudsen, Martin Elmbæk (2017): Næbdyret i skoleidræt. I: folkeskolen.dk, d. 31. marts 2017

Knudsen, Martin Elmbæk (2017): Idrætskultur i løb, spring og kast. Lærebog. Aarhus: Børn og Unge, Aarhus Kommune

Knudsen, Martin Elmbæk (2017): Lærebøger i skoleidræt - på vej mod "idræt som undervisning". I: Forum for Idræt, 32. årgang

Koch, Børge (2017): Sund mad med Hoppeline... I: folkeskolen.dk, 28.08.17

Koch, Børge (2017): Ser man det... I: folkeskolen.dk, d. 18. maj 2017

Koch, Børge (2017): Bevægelse og idræt i skolereformen. I: Unge Pædagoger, nr. 1/2017, s. 71-78

Koch, Børge (2017): Nytter det noget? i: folkeskolen.dk, d. 6. feb. 2017

Lindegaard, Jette & Vigsø, Bent (2017): Vi løfter i flok - forumspill som indfaldsvinkel til udvikling af trivselstiltag i dagtilbud. Dansk Forening for Socialpædagogik

Nielsen, Tina Harlev, & von Seelen, Jesper. (2017): Afsluttende evaluering af netværks- og værestedet ’Unge på Sporet’, sommeren 2017 (Evaluering). Haderslev: UC SYD

Ottesen, Claus Løgstrup (2017): Bliv Flyvende, Inspiration til sjove aktiviteter med frisbee’en, 1.-4. klasse. Aktiv Året Rundt 2017. Haderslev: UC SYD

Ottesen, Claus Løgstrup (2017): Bliv Flyvende, Inspiration til sjove aktiviteter med frisbee’en, 5.-9. klasse. Aktiv Året Rundt 2017. Haderslev: UC SYD

Ottesen, C.L., Rasmussen, K., Feldt-Rasmussen, S (2017): Motorik og faglig præstation for elever inden for autisme Spektrum-forstyrrelser ved brug af teknologien FitLight Trainer. Specialpædagogik. S. 34-47; Nr. 2, Årgang 37

Ottesen, C., Flaskager, A., Koch, B. (2017): Movement and children’s learning in the classroom. I: Physical Education of School (學校體育). Taipei: Sport Administrations – Ministry of Education, February 2017

Pedersen, Ulla (2017): Hvem er ansvarlig for sundheden? Blogindlæg på: folkeskolen.dk d. 14.11.17

Pedersen, Ulla (2017): Da børns sundhed forsvandt fra nationalstrategien. I: folkeskolen.dk, 11. maj 2017

Pedersen, Ulla (2017): Har du talt med din kollega i dag? I: folkeskolen.dk, 18. marts 2017

Petersen, Camilla Sif Freja og Koch, Børge (2017): Børns bevægelse – et didaktisk tilvalg. I: folkeskolen.dk, 7. mar. 2017

Rasmussen, K, Feldt-Rasmussen, S. & Ottesen, C. L. (2017): Karakterstyrker, mindfulness og bevægelse i børnehave og skole. I Linder, A. (red.): Kognition og Pædagogik. Temanummer - ”Berørt og bevæget”, nr. 104; 2017

Sandholt, Tina (2017): Skoles og idrætsforenings samarbejde om, og implementering af, Unge i front –
Et kvalitativt studie af samskabelse og implemente-ringsprocesser i Varde Kommune
. Institut for idræt og biomekanik, Syddansk Universitet

Schulz, Anette og Pedersen, Ulla (2017): Sundhed og sundhedsfremme i skole, fritidsordning og -klub. I: Gravesen, David Thore (red.): Pædagogik i skole og fritid. København: Hans Reitzels Forlag, s- 371-390

Schulz, Anette og von Seelen, Jesper (red.)(2017): En skole i bevægelse. Læring, trivsel og sundhed. København: Akademisk Forlag

Sønnichsen, Lise Hostrup (2017): Aktiverende fortælling i børnehaven. Et sundhedspædagogisk eksperiment med den intention at sætte det legende og glæden ved bevægelse i centrum i voksenstyret bevægelses-aktivitet. Odense: SDU. Kandidatspeciale i Almen Pædagogik

Sønnichsen, Lise Hostrup (2017): Det pædagogiske arbejde med børns bevægelse i daginstitutionens uderum. I: Barn - forskning om barn og barndom i Norden, nr. 1/2017: 41-54

Turunen, H., Sormunen, M., Jourdan, D., von Seelen, J., Buijs, G. (2017): Health Promoting Schools—a complex approach and a major means to health improvement. Health Promotion International. 32 (2), pp. 177-184

von Seelen, Jesper (2017): Vidensnotat til kampagnen udskolingen i bevægelse. København: KOSMOS og Undervisningsministeriet

von Seelen, J. Mikkelsen, A. L. (2017): Bevægelse på erhvervsuddannelserne. Haderslev: Det Nationale Videncenter – KOSMOS. 2017: 1-20.

 

 

KOSMOS 2016

Bangsbo, Jens m.fl. (2016): The Copenhagen Consensus Conference 2016: children, youth, and physical activity in schools and during leisure time. In: British Journal of Sports Medicine, Nr. 10, juni 2016

Bertelsen, Katrine og Bruun, Tine Hedegaard (2016): Ministerielt perspektiv på idrætsprøvens status 2015 - MIPS 2015. Haderslev: UC SYD

Bertelsen, Katrine; Bruun, Tine Hedegaard; Halling, Anders; Hansen, Mikael & Knudsen, Louise Stjerne (2016): 9. klasse prøven i idræt 2015 - en undersøgelse med fremadrettede perspektiver. Odense: Forsknings- og Innovationscenter  for Idræt, Bevægelse og Læring, Syddansk Universitet & University College Lillebælt (serie: Reach, 2016:1)

Dyrendal, Rasmus (2016): Motion og bevægelse i erhvervsuddannelserne - Lærernes handlemuligheder i et kritisk psykologisk perspektiv. Master i pædagogisk udviklingsarbejde. Aarhus. Aarhus Universitet

Flaskager, A., Ottesen, C, Koch, B. (2016): National Danish project prioritizes health on the school timetable. I: Physical Education of School (學校體育). Taipei: Sport Administrations – Ministry of Education, December 2016

Knudsen, Martin Elmbæk (2016): Bevægelse i skolen - hvorfor løber idræt med stafetten? I: folkeskolen.dk

Koch, Børge (2016): Sæt i gang. I: folkeskolen.dk (17.06.16)

Koch, Børge (2016): Måltider, der skaber læring og dannelse. I: folkeskolen.dk (08.02.16)

Koch, Børge (2016): Måltider, der skaber læring og dannelse. I: Foreningen for madkundskab (11.02.16)

Koch, B., Ottesen, C., Flaskager, A. (2016): Physical Education Exams in Denmark. I: Physical Education of School (學校體育). Taipei: Sport Administrations – Ministry of Education, October 2016

Ottesen, Claus Løgstrup (2016): Brug Bolden – inspiration til bevægelse i skolen. Aktiv Året Rundt 2016. Haderslev: UC SYD

Ottesen, C., Flaskager, A., Koch, B. (2017): Movement and children’s learning in the classroom. I: Physical Education of School (學校體育). Taipei: Sport Administrations – Ministry of Education, February 2017

Pedersen, B.K.; Andersen, L.B.;Bugge, A.; Nielsen, G.; Overgaard, K.; Roos, E. og von Seelen, J.. (2016): Fysisk aktivitet - læring, trivsel og sundhed i folkeskolen. København: Vidensråd for Forebyggelse

Pedersen, Ulla og Schulz, Anette (2016): Sundhedsfremme og forebyggelse i dagtilbud. I: Gravesen, David Thore (red.): Pædagogik i dagtilbud. København: Hans Reitzels Forlag. Side 461-481

Seelen, Jesper (2016): Bewegen in Denemarken. In: Lichamelijke opvoeding, nr. 8, årgang 103, nov. 2016, side 8-10

Seelen, Jesper von & Bugge, Anna (2016): Fysisk aktivitet i folkeskolen: kan det have en effekt på faglig præstation, og hvornår kan vi starte? I: Børn i fysioterapi, nr. 2, side 30-32

Sønnichsen, Lise Hostrup; Rasmussen, Mette Kristensen og Etzerodt, Trine (2016): Bevægelsesglæde i småbørnsgrupper. I: Vera, nr. 74/marts 2016

KOSMOS 2015

   

Andersen, Mie Maar; Greve, Line Zacho; Voigt, Camilla Børregaard; Olsen, Mikkel Damgaard; Jørgensen, Katrine Dall; Hoffmeyer, Agnete og Bilde, Peder Esben (2015): Læring for fremtiden. Charlottenlund: Helene Elsass Center

Bentzen, Trine Skovlund (2015): Mad- og måltider efter folkeskolereformen 2014. Haderslev: KOSMOS

Bugge, Anna og Froberg, Karsten (red.)(2015): Rapport for ”Forsøg med Læring i Bevægelse”. Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet

Jacobsen, J.S.; Knudsen, P.; Fynbo, C.; Rolving N. & Warming, S. (2015): Reproducibility and responsiveness of a Danish Pedi-IKDC subjective knee form for children with knee disorders. In: Scandinavian Journal of Medicin & Science in Sports, sept. 2015

Jørgensen, Michael Milo (2015): Skolernes floorballdag. Haderslev: UC SYD

Knudsen, Martin Elmbæk (2015): Idræt på hjernen. Elevhæfte. Haderslev: UC SYD

Knudsen, Martin Elmbæk (2015): Idræt på hjernen. Haderslev: UC SYD

Knudsen, Martin Elmbæk (2015): Idræt på hjernen - et læremiddel til eleverne! i: folkeskolen.dk, 15.01.15

Jacobsen, J.S.; Knudsen, P.; Fynbo, C.; Rolving N. & Warming, S. (2015): Reproducibility and responsiveness of a Danish Pedi-IKDC subjective knee form for children with knee disorders. In: Scandinavian Journal of Medicin & Science in Sports, sept. 2015

Koch, Børge (2015): Sæt nu fokus på mad og måltider. I: folkeskolen.dk; 07.09.15

Koch, Børge (2015):Hvordan sikrer vi en helhedsorienteret kommunal indsats i praksis? I: Simovska, Venka; Pedersen, Ulla; Jensen, Jeanette Magne & Bröstöm, Stig (red.). Sundhedspædagogik og sundhedsfremme i dagtilbud og skole. Praktisk guide til en helhedsorienteret indsats. Frederikshavn: Dafolo 

Koch, Børge (2015): Ny skolereform – ny organisering af skoledagen. i: folkeskolen.dk, 08.02.15

Munk, Mette og Agergaard, Sine (2015): The Processes of Inclusion and Exclusion in Physical Education: A Social-Relational Perspective. In: Social Inclusion Vol 3, No 3/2015

Ottesen, Claus Løgstrup (2015): Bevægelse i undervisningen 2 - inspiration til 45 minutters daglig bevægelse. Aktiv rundt i Danmark 2015. Haderslev: UC SYD

Ottesen, Claus Løgstrup (2015):  Powerpauser 3 - inspiration til aktive pauser. Aktiv rundt i Danmark 2015. Haderslev: UC SYD

Pedersen,  Ulla (2015): Pejlemærker for sundhed i skolen. I: folkeskolen.dk, d. 11.04.15

Pedersen, Ulla og Schulz, Anette (2015): Sundhedsfremme og forebyggelse i dagtilbud. I: Gravesen, David Thore (red.): Pædagogik i dagtilbud. (iBog). Aarhus: Systime Profession

Pedersen, Ulla & Schulz, Anette (2015). Etablering af handleplaner i relation til arbejdet med børn i udsatte positioner. I:Simovska, Venka; Pedersen, Ulla; Jensen, Jeanette Magne & Bröstöm, Stig.). Sundhedspædagogik og sundhedsfremme i dagtilbud og skole. Praktisk guide til en helhedsorienteret indsats. Frederikshavn: Dafolo

Pedersen, Ulla & Schulz , Anette (2015). Sundheds som tema på den pædagogiske dagsorden. I:Simovska, Venka; Pedersen, Ulla; Jensen, Jeanette Magne & Bröstöm, Stig (red.). Sundhedspædagogik og sundhedsfremme i dagtilbud og skole. Praktisk guide til en helhedsorienteret indsats. Frederikshavn: Dafolo

P etersen, Mette Stange og Ottesen, Claus Løgstrup (2015): Læreres meningsskabelse i reformtider. Master i Læreprocesser, specialisering inden for forandringsledelse. Aalborg:
Aalborg Universitet

Petersen, Mette Strange & Ottesen, Claus Løgstrup (2015): År 2 af folkeskolereformen: Et bud på forankringsledelse når læreridentiteten er på spil. I: Skolen i morgen, nr. 3/november 2015, 19. årgang

Schulz, Anette (2015): Forebyggende indsats for overvægtige børn og unge 2012-2015 i Langeland Kommune. Evalueringsrapport. Haderslev: Videncenter for Sundhedsfremme

Schulz, Anette (2015). Reduktion af social ulighed i sundhed – dagtilbuddet som indsatsmiljø. I:Simovska, Venka; Pedersen, Ulla; Jensen, Jeanette Magne & Bröstöm, Stig (red.). Sundhedspædagogik og sundhedsfremme i dagtilbud og skole. Praktisk guide til en helhedsorienteret indsats. Frederikshavn: Dafolo

Schulz, Anette og Pedersen, Ulla (2015): Kvalitetsudvikling og -sikring af seksualundervisning i grundskolen - evalueringsrapport. Haderslev: Sundhedsstyrelsen

Schulz, Anette og Pedersen, Ulla (2015): Kvalitetsudvikling og -sikring af seksualundervisning i grundskolen - projektresultater. Haderslev: Sundhedsstyrelsen

Schulz, Anette & Pedersen, Ulla (2015). Netværk og videndeling i praksis. I: Simovska, Venka; Pedersen, Ulla; Jensen, Jeanette Magne & Broström, Stig (red.):  Sundhedspædagogik og sundhedsfremme i dagtilbud og skole. Praktisk guide til en helhedsorienteret indsats. Frederikshavn: Dafolo

Simovska, Venka (2015): Hvordan få bevægelse ind i klasserummet? På: folkeskolen.dk

Simovska, Venka; Pedersen, Ulla; Jensen, Jeanette, Broström, Stig (red.)(2015): Sundhedspædagogik og sundhedsfremme i dagtilbud og skole. Praktisk guide til en helhedsorienteret indsatsFrederikshavn: Dafolo

Simovska, Venka; Pedersen, Ulla; Jensen, Jeanette, Broström, Stig (2015): Helheddsorienteret sundhedspædagogik og sundhedsfremme i dagtilbud og skole.I: Simovska, Venka; Pedersen, Ulla; Jensen, Jeanette Magne & Broström, Stig (red.): Sundhedspædagogik og sundhedsfremme i dagtilbud og skole. Praktisk guide til en helhedsorienteret indsats. Frederikshavn: Dafolo

Sønnichsen, Lise H. (2015): Børn og unges kropslige læring, udvikling og deltagelse i bevægelsesaktiviteter. I: Sørensen, Mogens (red.): Skole- og fritidspædagogik. København: Akademisk Forlag

 

KOSMOS 2014

 

Hansen, Stig Kongsted og Kirkegaard, Lars (2014): Bevægelse i skolen - skolen i bevægelse. Haderslev: KOSMOS

Buijs, Goof; Dadaczynski, Kevin; Schulz, Anette; Vilaca, Teresa (ed.)(2014): Equity, education and Health: learning from practice. Case studies of practice presented during the 4th European Conference on Health Promoting Schools, held in Odense, Denmark, 7-9 October 2013. Utrecht, Holland: CBO

Kirkegaard, Lars (2014): Bevægelseshelvedet kommer. I: folkeskolen.dk

Koch, Børge (2014): Vi skal skabe mønsterbrydere - især blandt drenge. I: folkeskolen.dk 16.09.14

Koch, Børge (2014): Inspiration på tværs. I: Skolebestyrelsen 1/14. Kommuneforlaget A/S, 23. årgang, februar 2014

Koch, Børge (2014): Skolereformens muligheder og udfordringer for lokalsamfundet. I: Kultur & fritid, nr. 1, 2014

Koch, Børge (2014): Didaktiske redskaber i idrætsundervisningen. I:Høj, Bodil Borg; Maibom, Inger, Rasmussen, Torben Nørregaard (red.): Idrættens værdier og kultur. Teori og praksis. Aarhus: KvaN

Koch, Børge og Hoffmeyer, Agnete (2014): Hæv ambitionerne på madområdet i skolen! I: folkeskolen.dk 03.03.14

Munk, Mette (2014): Bevægelse i helhedsskolen - idræt som mål eller middel? I:Høj, Bodil Borg; Maibom, Inger, Rasmussen, Torben Nørregaard (red.): Idrættens værdier og kultur. Teori og praksis. Aarhus: KvaN

Ottesen, Claus Løgstrup (2014): Bevægelse integreret i undervisningen - i et didaktisk perspektiv. I: folkeskolen.dk 10.10.14

Ottesen, Claus Løgstrup (2014): Bevægelse i undervisningen - inspiration til 45 minutters daglig bevægelse. Aktiv rundt i Danmark 2014. Haderslev: UC SYD

Ottesen, Claus Løgstrup (2014): Powerpauser 2 - inspiration til aktive pauser. Aktiv rundt i Danmark 2014. Haderslev: UC SYD

Ottesen, Claus Løgstrup (2014): Ugens dilemma - 8.-10. klasse. Aktiv rundt i Danmark 2014. Haderslev: UC SYD

Pedersen, Ulla (2014): Gør sundhed let? I: folkeskolen.dk, 13.10.14

Pedersen, Ulla og Schulz, Anette (2014): Inklusion - sådan kan det gøres! I: Jensen, Anja Kastrup (red.): Morgendagens pædagoger. Grundlæggende viden og færdigheder. København: Akademisk forlag

Sønnichsen, Lise Hostrup (2014): Elever med overvægt og trivsel. I: folkeskolen.dk

Terp, Lene (2014): Rundt om bolden. Brøndby: Dansk Boldspil-Union

von Seelen, Jesper (2014): Implementering af trivsel og bevægelse: to centrale begreber i skolereformen. Resultater fra to workshops. I: folkeskolen.dk

von Seelen, Jesper (2014): Gratis bog om den sundhedsfremmende skole. I: folkeskolen.dk, 24.09.14

von Seelen, Jesper (2014): Fra mål - til læring. I:Høj, Bodil Borg; Maibom, Inger, Rasmussen, Torben Nørregaard (red.): Idrættens værdier og kultur. Teori og praksis. Aarhus: KvaN

von Seelen, Jesper (2014): Opsamling på 20 projekter om fastholdelse og fravær. Udgivet af KOSMOS for Undervisningsministeriet

KOSMOS 2013

Clemmensen, Casper; Sandholm, Grethe, Jensen, Susanne (2013): Opsamling på pilotprojektet SEaRanger Dannelsesforløb. Fonden Børnehjælpsdagen, Aarhus SeaRanger og KOSMOS

Flaskager, Anders (2013): Inklusion i idræt - fokus på eleverne, der ikke har lyst til idræt. Artikel på folkeskolen.dk

Jensen, Mette Munk; Bertelsen, Katrine; Paustian, Pia og Rosenlund, Dorte (2013): Bevægelse og læring - hvad virker? Haderslev: KOSMOS

Jensen, Mette Munk og Lassen, Brian Krogh (2013): Udvikling af handlekompetence
omkring sundhed på erhvervsuddannelser
. Haderslev: KOSMOS

Koch, Børge (2013): Involvering af unge i virkeligheden - det er sagen! Artikel på folkeskolen.dk

Koch, Børge (2013): Madkundskab, bevægelse og ny skolereform. Artikel på folkeskolen.dk

Koch, Børge (2013): Der er fortsat behov for mere fokus på maddannelse. Artikel på folkeskolen.dk 

KOSMOS m.fl. (2013): Powerpauser. Gode vaner til et sundt skoleliv. Sunde Erhvervsskoler

Paustian, Pia (2013): Prøve i Idræt? Artikel på folkeskolen.dk 

Paustian, Pia og Bertelsen, Katrine (2013): Prøver i Idræt. KOSMOS

Pedersen, Ulla (2013): Mere lighed i sundhed. Artikel på folkeskolen.dk

Ravn, Jakob (2013): Lyst og mening i bevægelsen. Artikel på folkeskolen.dk

Schulz, A. & Rasmussen, K. (2013): Kvalitetssikring af seksualundervisning i grundskolen. Baseline. København: Sundhedsstyrelsen

Schulz, A. & Pedersen, U. (2013): Social Inclusion in Preschool. Equity, Education and Health – The Fourth European Conference on Health Promoting Schools.

Schulz, Anette & Pedersen, Ulla (2013): Sundheds- og seksualundervisning. Model til kvalificering af seksualundervisningen i grundskolen. København: Sundhedsstyrelsen 

Schulz, Anette & Pedersen, Ulla (2013): Langeland - det gode og lange arbejdsliv. Projektevaluering. Haderslev: University College Sydanmark

Simovska, Venka (2013): Trivselsfremmende skoleudvikling - set i lyset af skolereformen, 2013. Artikel på folkeskolen.dk

Storm, Susanne; Koch, Anette Boye; Lassen, Brian (2013): Sundhed og trivsel i børneperspektiv - når professioner er optaget af det samme, så sker der noget særligt. KOSMOS

Sønderbro Kulturhus Fond (2013): Folkesundhedskøkkenet Sønderbro. Haderslev: KOSMOS

Sønnichsen, Lise H. (2013) Sundhedsfremme og leg. I: Eyermann,J. Z, Carlén Winther, J. og Jørgensen, P. red (2013): Leg gør os til mennesker – en antologi om legens betydning, FDF

Sønnichsen, Lise (2013): Æstetik, sundhed og Aktiv rundt i Danmark. Artikel på folkeskolen.dk

Videncenter for Sundhedsfremme (2013): Inspirationshæfte 2013. 0.-1. klasse. Haderslev: UC SYD

Videncenter for Sundhedsfremme (2013): Inspirationshæfte 2013. 2.-4. klasse Haderslev: UC SYD

Videncenter for Sundhedsfremme (2013): Inspirationshæfte 2013. 5.-7. klasse. Haderslev: UC SYD

Videncenter for Sundhedsfremme (2013): Powerpauser. Gode vaner til et sundt skoleliv. Haderslev: Videncenter for Sundhedsfremme

Seelen, Jesper von (2013): Fysisk aktivitet og læring – en taksonomi. Artikel på folkeskolen.dk

Seelen, Jesper von, Fuglsang, Anette (2013): Inspirationsmateriale Find din STI. Haderslev: KOSMOS

Ørsted-Jordy, Laura; Mogensen, Finn og Sveistrup, Marie (2013): Sundhed og levevilkår - resultater. Danish Science Factory

KOSMOS 2012

Bertelsen, Katrine (2012): Status På IdrætsFaget 2001, Time Out, Elitesportsnyhedsbrev, Nr. 1, 2012

Bertelsen, Katrine (2012): Idræt som det nye prøvefag? Artikel på folkeskolen.dk

Bertelsen, Katrine (2012): Idræt som det nye prøvefag?, Time Out, Elitesportsnyhedsbrev, Nr. 2, 2012

Christoffersen, Tenna og Jesephsen, Line Bajk (2012): Kostpolitik og problematikker på klubområdet. Evaluering af KOSMOS-projekt. KOSMOS

Clausen, Ina og Kjærsgaard, Hanne (2012): Kreativ madlavning i Folkeskolen. UC Sjælland og KOSMOS

Dinesen, Malene Skov (2012): Bred spillet ud - en håndbog om samarbejdet for SFO-pædagoger og foreningsfrivillige. Ineva

Dinesen, Malene Skov (2012): Slutevaluering, Bred Spillet ud. KOSMOS.

Hansen, Henriette & Schulz, Anette (2012). PoHeFa - Final report. Haderslev: UC SYD

Kjærsgaard, Hanne (2012): Projektrapport. Udvikling af madlavning som kreativ aktivitet i folkeskolen. KOSMOS

Knudsen, Martin Elmbæk (2012): Hovedet med til idræt. Artikel på folkeskolen.dk

Koch, Børge (2012): Kan det være usundt at have idræt i skolen? Artikel på folkeskolen.dk

Koch, Børge (2012): Hvad venter vi egentlig på? Artikel på folkeskolen.dk

Koch, Børge (2012): Idræt i skolen - myter og realiteter. I: Idræt i skolen. Nr. 2/2012

Magne, Jeanette; Koch, Børge, Simovska, Venka (2012): Sundhedspædagogik i skolesundhedstjenesten. I: Sundhedsstyrelsen: Skolehåndbog. Sundhedsstyrelsen

Nielsen, Merete Spangsberg (2012): Naturløbet. Orientering i skolen. Aktiv rundt i Danmark, UC SYD

Paustian, Pia (2012): Sundhed ind i naturfagene og naturfagene ind i sundhed. Artikel på folkeskolen.dk

Pedersen, Ulla (2012): Hvordan kan børn involveres i sundhedsundervisningen? Artikel på folkeskolen.dk

Pedersen, Ulla og Schulz, Anette (2012): Udsatte børn og inkluderende læringsmiljøer i dagplejen - 18 konkrete værktøjer. Frederikshavn: Dafolo

Ravn, Jakob (2012): Den indre gnist. Artikel på blog på folkeskolen.dk

Sandholm, Grethe (2012): Pædagogen som kropslig kulturformidler via pædagogisk idræt. I: Christensen, Tanja (red.): Pædagogisk idræt i vuggestue og børnehave. Dafolo

Schulz, Anette (2012): Hvad har inklusion med sundhed at gøre? Artikel på folkeskolen.dk

Schulz, Anette & Jensen, Mette Munk (2012). Seksuel sundhed for børn og unge i Holstebro Kommune. Projektevaluering. Haderslev: UC SYD.

von Seelen, Jesper (2012): Læring, praksis og kvalitet i idrætstimerne. Et multiple-case studie. Ph.d.afhandling fra Institut for Idræt og Biomekanik, Det sundhedsvidenskabelige Fakultet, SDU

von Seelen, Jesper og Munk, Mette (2012): Status på idrætsfaget 2011 (SPIF-11). KOSMOS

von Seelen, Jesper (2012): Atletiske genier? Artikel på folkeskolen.dk

von Seelen, Jesper (2012): Skal idrætsforeningerne overtage folkeskolens idrætsundervisning? Artikel på folkeskolen.dk

von Seelen, Jesper (2012): Fremtidens idrætslærere. Artikel på folkeskolen.dk

Sønnichsen, Lise Hostrup (2012): Find vej i skolen, Netudgivelse

Sørensen, Hanne Værum (2012): Det skal være sjovt, og det må gerne kildre i maven - om små børns fysiske aktivitet i børnehaven. FOCUS, tidsskrift for idræt. nr. 2. Juni 2012

Videncenter for Sundhedsfremme (2012): Aktiv rundt i Danmark. Inspirationshæfte 0.-1. klasse. KOSMOS og Aktiv rundt i Danmark

Videncenter for Sundhedsfremme (2012): Aktiv rundt i Danmark. Inspirationshæfte 2.-4. klasse. KOSMOS og Aktiv rundt i Danmark

Videncenter for Sundhedsfremme (2012): Aktiv rundt i Danmark. Inspirationshæfte 5.-6. klasse. KOSMOS og Aktiv rundt i Danmark

KOSMOS 2011

Bertelsen, Katrine og Paustian, Pia (2011): Prøver i idræt 2010-2011. Et KOSMOS udviklingsarbejde. KOSMOS

Bertelsen, Katrine og Jensen, Mette Munk (2011): Leg med vision. Bevægelseskultur i daginstitutionen. Filipsen Grafisk Produktion

Clausen, Ditte Toft (2011): Inspirationskatalog - 7 timers idræt og motion om ugen for børn og unge. Kulturministeriet

Høj, Bodil Borg; Esmer, Susanne; Bertelsen, Katrine; Paustian, Pia (2011): Afrapportering; Sundhedsundervisning i læreruddannelsen - hvordan står det til? Det nationale videncenter KOSMOS

Jensen, Jeanette M.; Pedersen, Ulla; Larsen, Henrik M. (2011): Inddragelse af børn - hvorfor og hvordan? Fortællinger fra Go-Active. Det nationale videncenter KOSMOS

Jensen, Mette Munk og Bertelsen, Katrine (2011): Projekt Motionsuvante 2010, Aarhus Kommune. KOSMOS 

Koch, Børge (2011): Kan det være usundt at have idræt i skolen? I: Magasinet Skolen, april/maj 2011, nr. 3, årgang 17

Koch, Børge (2011): Drop irrelevante materialer og tiltag i skolens sundhedsundervisning. I: Magasinet Skolen, feb/marts 2011, nr. 2, årgang 17

Lassen, Brian Krogh; Jensen, Mette Munk; Riber, Marie Manniche; Gude, Anne Krægpøth (2011): Kortlægning af sundhedstiltag på erhvervsuddannelser i Danmark. Anbefalinger til det fremadrettede sundhedsarbejde. KOSMOS 

Schulz, Anette (2011): Undersøgelse af X Kommunes sammenhængende børnepolitik - set i et socialt inklusionsperspektiv. Haderslev: UC SYD

Schulz, A. (2011): En anden side af PISA. KOSMOS

Seelen, Jesper von og Sørensen, Karsten (2011): Lemvig Kommune. Evaluering af udeskoleprojekt i Lemvig Kommune i 2010-2011. UC SYD

Sønnichsen, Lise Hostrup (2011): Mig og mine vaner 2011. Aktiv rundt i Danmark/KOSMOS

Sørensen, Hanne Værum (2011): Anvendeligheden af ECERS-R (Early Childhood Environment Rating Scale - Revised) til vurdering af de materielle og de sociale rammer i danske børnehaver med fokus på 5-6 årige børns muligheder for at være fysisk aktive. Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift, nr. 6/2011

Sørensen, Karsten (2011): Evaluering af Projekt Sund Familie. Videncenter for Sundhedsfremme, UC SYD

Terp, Lene B. (2011): Rundt om bolden, U21 EM 2011 i Danmark. Det nationale Videncenter KOSMOS/Videncenter for Sundhedsfremme, UC SYD

Videncenter for Sundhedsfremme (2011): Aktiv rundt i Danmark. Inspirationshæfte 0.-2. klasse. UC SYD

Videncenter for Sundhedsfremme (2011): Aktiv rundt i Danmark. Inspirationshæfte 3.-5. klasse. UC SYD

Videncenter for Sundhedsfremme (2011): Aktiv rundt i Danmark. Inspirationshæfte 6.-7. klasse. UC SYD

von Seelen, Jesper (2011): Idræt i Folkeskolen - baggrundsmateriale.

von Seelen, Jesper (2011): Hvordan har idrætsfaget udviklet sig til det fag vi kender i dag? Time Out,
Elitesports-nyhedsbrev fra Haderslev Kommune nr. 3/2011

KOSMOS 2010

Bertelsen, Katrine m.fl. (red.) (2010): Spot på fysisk aktivitet. Sundhedsundervisning med playspots i skolen. Kræftens Bekæmpelse og UC SYD

Hansen, Stig Kongsted (2010): KOSMOS. En verden til forskel. Philipsen Grafisk

Jensen, Mette Munk (2010): Fitness som undervisningsformløb i 7.-9. klasse. UC SYD

Jensen, Mette Munk og Bertelsen, Katrine (2010): Projekt Motionsuvante 2009, Århus Kommune. UC SYD / KOSMOS

Jensen, Mette Munk og Anne Kær Thorsen (2010): Evaluering af Pigezonen. Skoleidrættens Udviklingscenter

Jensen, Mette; Thorsen, Anne Kær Thorsen & Sørensen, Karsten (2010): Evalueringsrapport.  Inklusion i dagtilbud i Tønder kommune. UC SYD

Koch, Børge (2010): Skal hjemkundskab og idræt i skolen gå hånd i hånd? I: Hjemkundskabsbladet, nov. 2010

Koch, Børge (2010): Kampen om kroppen i skolen. I: Fleksibel læring, marts 2010

Larsen, Sisell og Sørensen, Karsten (2010): Evalueringsrapport. Mad og læring for specialklasser. KOSMOS og UC SYD

Larsen, Sisell og Ydegaard, Anna (2010): Evalueringsrapport. Sund kost og trivsel i specialhold på Havnbjerg Skole. KOSMOS og UC SYD

Paustian, Pia (2010): Ledelse og kvalitetsudvikling af idrætsfaget, SKUD-projket 2009-2010. Skoleidrættens Udviklingscenter

Paustian, Pia (2010): Projektopgave i idræt - erfaringer og anbefalinger fra SKUD, udviklingsarbejdet 2009-2010. Det nationale videncenter KOSMOS og UC SYD

Pedersen, Ulla & Schulz, Anette (2010): Kvalitet i dagplejen i Tønder kommune - et inspirationsmateriale med fokus på social relationsdannelse. UC SYD

Schulz, Anette og Pedersen, Ulla (2010): Sundhedpædagogik i børnehaven - en redskabsbog til inklusion og anerkendelse. Dafolo

Schulz, Anette & Pedersen, Ulla (2010): Evalueringsrapport. Social relationsdannelse i dagplejen i Tønder kommune. UC SYD

Schulz, Anette & Pedersen, Ulla (2010): Inklusion i dagtilbud. Et inspirationsmateriale udarbejdet for Tønder Kommune. UC SYD og KOSMOS

Sønnichsen, Lise Hostrup (2010): Børn i balance. Move it kids. KOSMOS og KFUMs Idrætsforbund

Sønnichsen, Lise Hostrup (2010): Mig og mine vaner. Aktiv rundt i Danmark. University College Syddanmark

Sørensen, Karsten og Schulz, Anette (2010): Rapport: En undersøgelse af sundhed, sundhedsfremme og sundhedspolitik i Hedensted kommune. UC SYD

Terp, Lene B. (2010): IT i idræt. KOSMOS og UC SYD

Terp, Lene B. (2010): Talentscreeningsmodel Haderslev Elite. UC SYD

Thøgersen, Anders Bech (2010): Evaluering af projekt "Pædagogiske sundhedsmedarbejdere" i Faxe Kommune 2009-2010. Haderslev: UC SYD

von Seelen, Jesper (2010): Hvorfor skal man lave basis kropstræning? i: Time Out. nr. 2, s. 6-7

Videncenter for Sundhedsfremme (2010): Aktiv rundt i Danmark. Få inspiration til aktivitetsøvelser. Inspirationshæfte klassetrin 0.-2. UC SYD

Videncenter for Sundhedsfremme (2010): Aktiv rundt i Danmark. Få inspiration til aktivitetsøvelser. Inspirationshæfte klassetrin 3.-5. UC SYD

Videncenter for Sundhedsfremme (2010): Aktiv rundt i Danmark. Få inspiration til aktivitetsøvelser. Inspirationshæfte klassetrin 6.-7. UC SYD

Videncenter for Sundhedsfremme (2010): Lærervejledning 8.-10. klasse. UC SYD

KOSMOS 2009

Dansk Håndbold Forbund (2009): Håndbold i skolen med masser af muligheder! Læringshjulet - et planlægningsredskab for idrætsundervisere. Dansk Håndbold Forbund

Koch, Børge (2009): KOSMOS - en verden til forskel. FOKUS tidsskrift for idræt nr. 1/feb. 09

Michelsen, Nielse (2009): Madordning - pædagogisk arbejde eller affodring? Børns hverdag, nr. 5/august 2009

Munk, Mette (2009): Slutevaluering af "Skolerne i bevægelse" - et skoleprojekt støttet af "Haderslev i Bevægelse". University College Syd

Paustian, Pia (2009): Projektopgave med udgangspunkt i idræt – flere fluer med et smæk! Focus, dec. 09

Paustian, Pia & Jensen, Signe B. (2009): Idræt i et velfærdsperspektiv - en govermentality-analyse af idrætsfagets bidrag til løsning af sundhedsproblematikker. Masterafhandling, Master i Idræt og Velfærd, Københavns Universitet.

Pedersen, Ulla (2009): New Story/Dialogue Method for Children. Better Schools through Helath, the Third European Conference on Health Promoting Schools

Pedersen, Ulla (2009): Vurdering af Story/Dialogue-metoden som evalueringsmetode inden for sundhedsfremme. I: Carlsson, M.; Simovska, V.; Jensen, B.B: Sundhedspædagogik og sundhedsfremme. Teori, forskning og praksis. Århus Universitetsforlag. Side 83-99

Pedersen, Ulla (2009): Story/Dialogue evaluering - et speciale fra masteruddannelsen i sundhedspædagogik. DSEF nyhedsbrev, 16. årg, Nr. 48, maj 2009, side 9-12

Pedersen, Ulla og Thøgersen, Anders Bech (2009): Evalueringsrapport - Stevns satser på guldklumperne. University College Syd

Schulz, Anette (2009): Daginstitutionen som sundhedsfremmende setting.  Masterafhandling. Master i Sundhedspædagogik, Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Århus Universitet

Schulz, Anette & Thøgersen, Anders Bech (2009): Evalueringsrapport. Støttepædagogområdets organisering og struktur i Tønder kommune. University College Syd

Seelen, Jesper von (2009): Evaluering af gymnastikkaravanen. Danske Gymnastik og Idrætsforeninger.

Seelen, Jesper von & Paustian, Pia (2009): Hvis jeg må bestemme.... Focus, dec. 09

Seelen, Jesper von & Vesterby, Michelle (2009). Grundbog til Legepilotuddannelsen. Haderslev: Forlaget Sydfrugt. ISBN: 978-87-992584-2-0

Sørensen, Karsten (2009): Evaluering af projekt Sund mad i dagtilbud. University College Syd, Udvikling og Forskning, Videncenter for Sundhedsfremme, Det nationale videncenter KOSMOS

Sørensen, Karsten (2009): Kompetenceudvikling af kommuner mod overvægt. University College Syd, Udvikling og Forskning, Videncenter for Sundhedsfremme, Det nationale videncenter KOSMOS

Sørensen, Karsten (2009): Kompetenceudvikling af Alt om kost medarbejdere. Evalueringesresultater. University College Syd

Sørensen, Karsten og Beck, Anne-Marie Tyroll (2009): Evaluering af projekt Lille barn - bevæg dig - og bliv glad. University College Syd, Udvikling og Forskning, Videncenter for Sundhedsfremme, Det nationale videncenter KOSMOS

Sørensen, Karsten & Koch, Børge (2009): Den sundhedsfremmende skole - et inspirationsmateriale til teori og praksis. Forlag University College Syd

Terp, Lene (2009): Didaktiske redskaber i idrætsundervisningen - et inspirationsmateriale til teori og praksis. Plakater. SKUD/KOSMOS

Terp, Lene (2009): Erfaringer med undervisningsdifferentiering i idræt. SKUD/KOSMOS

Thorsen, Anne (2009): Børn, leg og bevægelse. Sanglege og andre lege. University College Syd, Videncenter for Sundhedsfremme

Videncenter for Sundhedsfremme (2009): Aktiv rundt i Danmark. Inspirationshæfte 0.-2. klasse. University College Syd.

Videncenter for Sundhedsfremme (2009): Aktiv rundt i Danmrk. Inspirationshæfte 3.-5. klasse. University College Syd.

Videncenter for Sundhedsfremme (2009): Aktiv rundt i Danmark. Inspirationshæfte 6.-7. klasse. University College Syd.

Videncenter for Sundhedsfremme (2009): Aktiv rundt i Danmark. Inspirationshæfte 8.-10. klasse. University College Syd.

KOSMOS 2008

Beck, Anne-Marie Tyroll og Sørensen, Karsten (2008): Analyse af en kommunes sundhedspolitik og -praksis. University College Syd

Flaskager, Anders (2008): To fluer med et smæk! Matematik nr. 4/maj/36.årgang/2008, s. 7

Koch, Børge (2008): Bevægelse kan gøre underværker. Skolebestyrelsen, nr. 5, oktober 08, 17. årgang

Mortensen, Eva Dollerup og Schulz, Anette (2008): Uddannelsesmoduler for fagprofessionelle. University College Syd

Mortensen, Eva Dollerup og Sørensen, Karsten (2008): Mad og måltidspolitik. Program for sundhedsfremmende arbejde i dagtilbud og skoler. University College Syd

Pedersen, Ulla (2008): Story/Dialogue - nyt redskab til evaluering af børns handlekompetence? Masteropgave, Master i Sundhedspædagogik, Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Århus Universitet

Skoleidrættens Udviklingscenter (2008): En opsamling af kulturministeriets udviklingspulje Børn og Unge i Bevæglse. SKUD og Kulturministeriet

Sørensen, Karsten (2008): Evaluering af sundhedsfremme i kommuner, dagtilbud og skoler. University College Syd

Sørensen, Karsten (2008): Sundhed for krop og hjerne. Undervisere, maj 2008

Sørensen, Karsten; Koch, Børge; Jensen, Bjarne Bruun og Gurevitsch, Gregor (2008): Inspiration til folkeskolens sundhedsundervisning. Undervisningsministeriets temahæfteserie nr. 2/2008. Undervisningsministeriet. Afdelingen for grundskole og folkeoplysning

Terp, Lene Bjerning; Sørensen, Karsten og Koch, Børge (2008): Inspirationsmateriale til fysisk aktivitet i institutioner og skoler til Alt om Kost Rejseholdet. UC Syd.

Videncenter for Sundhedsfremme (2008): Aktiv rundt i Danmark 2008: Inspirationshæfte, 0.-2. klasse. University College Syd

Videncenter for Sundhedsfremme (2008): Aktiv rundt i Danmark 2008: Inspirationshæfte, 3.-5. klasse. University College Syd

Videncenter for Sundhedsfremme (2008): Aktiv rundt i Danmark 2008: Inspirationshæfte, 6.-7.klasse. University College Syd

Videncenter for Sundhedsfremme (2008): Aktiv rundt i Danmark 2008: Inspirationshæfte, 8.-10.klasse. University College Syd

von Seelen, Jesper (2008): Kombination af teknisk træning og færdighedstræning i svømmeundervisningen. Fokus - tidsskrift for idræt, nr. 1/feb. 08

von Seelen, Jesper & Paustian, Pia. Innovation og kreativitet i de praktisk-musiske fag i folkeskolen med fokus på idræt.  Pædagogisk Orientering. Vol. 2, oktober 2008

Siden er redigeret 27.04.2022 

 

 

Accepter cookies

På ucsyd.dk bruger vi cookies til at forbedre vores hjemmeside, så den lever op til brugernes behov. Vi bruger blandt andet cookies til at føre statistik over trafikken på siden, så vi kan sikre os, at indholdet er relevant og let at finde for brugeren. Du kan til hver en tid slette cookies fra ucsyd.dk.

Læs mere om cookies her

Accepter cookies