Udgivelser

Uddrag fra KOSMOS publikationsliste:

BEVÆGELSE I UNDERVISNINGEN

Bertelsen, Katrine; Ottesen, Claus Løgstrup & Koch, Børge (2017): Bevægelse i udskolingen i et didaktisk perspektiv. København: KOSMOS og Undervisningsministeriet

Bugge, Anna og Froberg, Karsten (red.)(2015): Rapport for ”Forsøg med Læring i Bevægelse”. Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet

Elmbæk, Martin og Bertelsen, Katrine (2019). Lærer og elevmaterialer i temaet Idræt og træning. Aarhus: Aarhus Kommune, Skole OL og KOSMOS

Jensen, Mette Munk; Bertelsen, Katrine; Paustian, Pia og Rosenlund, Dorte (2013):Bevægelse og læring - hvad virker? Haderslev: KOSMOS

Ottesen, Claus Løgstrup (2016): Brug Bolden – inspiration til bevægelse i skolen. Aktiv Året Rundt 2016. Haderslev: UC SYD

Ottesen, Claus Løgstrup (2015): Bevægelse i undervisningen 2 - inspiration til 45 minutters daglig bevægelse. Aktiv rundt i Danmark 2015. Haderslev: UC SYD

Ottesen, Claus Løgstrup (2015):  Powerpauser 3 - inspiration til aktive pauser. Haderslev: UC SYD

Ottesen, Claus Løgstrup (2014): Powerpauser 2. Haderslev: UC Syddanmark

Ottesen, Claus Løgstrup (2014): Bevægelse integreret i undervisningen - et didaktisk perspektiv. I: folkeskolen.dk

Pedersen, B.K.; Andersen, L.B.;Bugge, A.; Nielsen, G.; Overgaard, K.; Roos, E. og von Seelen, J.. (2016): Fysisk aktivitet - læring, trivsel og sundhed i folkeskolen. København: Vidensråd for Forebyggelse

Seelen, Jesper von (2017): Vidensnotat til kampagnen udskolingen i bevægelse. København: KOSMOS og Undervisningsministeriet

Seelen, Jesper von (2013): Fysisk aktivitet og læring – en taksonomi. Artikel på folkeskolen.dk

 

PRØVER I IDRÆT:

Bertelsen, Katrine & Knudsen, Martin Elmbæk (2017): Instruktør eller underviser? En analyse af kompetencemålsprøven i undervisningsfaget ”Idræt” på Læreruddannelsen i Danmark. I: Forum for Idræt. Årg. 32, Nr. 1

Bertelsen, Katrine og Bruun, Tine Hedegaard (2016): Ministerielt perspektiv på idrætsprøvens status 2015 - MIPS 2015. Haderslev: UC SYD

Bertelsen, Katrine; Bruun, Tine Hedegaard; Halling, Anders; Hansen, Mikael & Knudsen, Louise Stjerne (2016): 9. klasse prøven i idræt 2015 - en undersøgelse med fremadrettede perspektiver. Odense: Forsknings- og Innovationscenter  for Idræt, Bevægelse og Læring, Syddansk Universitet & University College Lillebælt (serie: Reach, 2016:1)

 

IDRÆT I SKOLEN:

Clausen, Ditte Toft (2011): Inspirationskatalog - 7 timers idræt og motion om ugen for børn og unge.
Kulturministeriet

Knudsen, Martin Elmbæk (2017): Idrætskultur i løb, spring og kast. Lærebog. Aarhus: Børn og Unge, Aarhus Kommune

Knudsen, Martin Elmbæk (2017): Lærebøger i skoleidræt - på vej mod "idræt som undervisning". I: Forum for Idræt, 32. årgang

Knudsen, Martin Elmbæk (2015): Idræt på hjernen - et læremiddel til eleverne! i: folkeskolen.dk, 15.01.15

Munk, Mette og Agergaard, Sine (2015): The Processes of Inclusion and Exclusion in Physical Education: A Social-Relational Perspective. In: Social Inclusion Vol 3, No 3/2015

von Seelen, Jesper (2012): Læring, praksis og kvalitet i idrætstimerne. Et multiple-case studie. Ph.d.afhandling fra Institut for Idræt og Biomekanik, Det sundhedsvidenskabelige Fakultet, SDU

von Seelen, Jesper og Munk, Mette (2012): Status på idrætsfaget 2011 (SPIF-11).KOSMOS

Terp, Lene (2014): Rundt om bolden. Brøndby: Dansk Boldspil-Union

 

MAD OG MÅLTIDER:

Bentzen, Trine Skovlund (2015): Mad og måltider efter folkeskolereformen 2014. Haderslev: KOSMOS

Christoffersen, Tenna og Josephsen, Line Bak (2012): Kostpolitik og problematikker på klubområdet. KOSMOS

Clausen, Ina og Kjærsgaard, Hanne (2012): Kreativ madlavning i Folkeskolen. UC Sjælland og KOSMOS

Kjærsgaard, Hanne (2012): Projektrapport. Udvikling af madlavning som kreativ aktivitet i Folkeskolen. KOSMOS

Koch, Børge og Hoffmeyer, Agnete (2014): Hæv ambitionerne på madområdet i skolen! I: folkeskolen.dk

Andersen, Mie Maar; Greve, Line Zacho; Voigt, Camilla Børregaard; Olsen, Mikkel Damgaard; Jørgensen, Katrine Dall; Hoffmeyer, Agnete og Bilde, Peder Esben (2015): Læring for fremtiden. Charlottenlund: Helene Elsass Center

 

SØVN:

Aarhus Kommune og KOSMOS (2018): Lærerens bog til SAMMEN OM SØVN. Aarhus: Aarhus Kommune og KOSMOS

Aarhus Kommune og KOSMOS (2018): Indskoling: SAMMEN OM SØVN. Aarhus: Aarhus Kommune og KOSMOS (elevhæfte)

Aarhus Kommune og KOSMOS (2018): Mellemtrin: SAMMEN OM SØVN. Aarhus: Aarhus Kommune og KOSMOS (elevhæfte)

Aarhus Kommune og KOSMOS (2018): Udskoling: SAMMEN OM SØVN. Aarhus: Aarhus Kommune og KOSMOS (elevhæfte)

DEN SUNDHEDSFREMMENDE SKOLE:

Burich, Lisbeth (2021): Social ulighed på skoleskemaet. I: folkeskolen.dk d. 17. maj 2021

Burich, Lisbeth (2021): Udeskole – sådan gør man i Nordmakedonien. I: folkeskolen.dk, 9. april 2021

Buijs, Goof; Dadaczynski, Kevin; Schulz, Anette; Vilaca, Teresa (ed.)(2014): Equity, education and Health. Case studies of practice presented during the 4th European Conference on Health Promoting Schools, 2013. Utrecht, Holland: CBO

Dinesen, Malene Skov (2012): Bred spillet ud - en håndbog om samarbejde for SFO-pædagoger og foreningsfrivillige. Ineva

Dinesen, Malene Skov (2012): Slutevaluering, Bred Spillet Ud, Køge Kommune. Ineva

Jensen, Jeanette M.; Pedersen, Ulla; Larsen, Henrik M. (2011): Inddragelse af børn - hvorfor og hvordan? Fortællinger fra Go-Active. Det nationale videncenter KOSMOS

Koch, Børge (2020): Synspunktsartikel: Hvad gør det europæiske SHE-netværk for børn og unges sundhed? I: MOV:E nr. 9/2020

Lund, Jens m.fl. (2006): Evaluering af projektet De Sundhedsfremmende Skoler i Sønderjyllands Amt 1995-2005. Jysk Center for Videregående Uddannelse (JCVU), 2006

Pedersen, Ulla (2020): Børns sundhed og trivsel - lidt statistik til eftertanke. I folkeskolen.dk d. 16.08.20

Siden er redigeret 27.04.2022 

Accepter cookies

På ucsyd.dk bruger vi cookies til at forbedre vores hjemmeside, så den lever op til brugernes behov. Vi bruger blandt andet cookies til at føre statistik over trafikken på siden, så vi kan sikre os, at indholdet er relevant og let at finde for brugeren. Du kan til hver en tid slette cookies fra ucsyd.dk.

Læs mere om cookies her

Accepter cookies