Materiale til studerende

På denne side finder du en række rapporter, bacheloropbager, specialer og ph.d-afhandlinger med relevans for studerende der skriver bacheloropgaver eller specialer om idræt i folkeskolen. Listen er ikke udtømmende men du finder mange af de væsentligste rapporter her. Du finder også eksempler på kandidatspecialer, bacheloropgaver og ph.d.-afhandlinger.

Se også via dette link en oversigt over KOSMOS-publikationer inden for sundhed, idræt, mad og måltider, bevægelse og idræt.

Rapporter:

2017. KORAs rapport om en længere og mere varieret skoledag (læs)

2016. En oversigtsrapport om fysisk aktivitet og sundhed, trivsel og læring (læs)

2016. Ministerielt perspektiv på idrætsprøvens status 2015 - MIPS (læs)

2016. 9. klasse prøven i idræt 2015 - en undersøgelse med fremadrettede perspektiver (læs)

2015. Forsøg med læring i bevægelse (læs)

2015. Fælles mål for idræt (læs)

2013. Rockwoll Fondens rapport: Bruger skolebørn tiden hensigtsmæssigt? (læs)

2013. En gratis bog fra SHE-netværket om den sundhedsfremmende skole i Europa (læs)

2012. SPIF-12 (læs)

2012. Idræt som prøvefag (læs)

2011. IDANS rapport om danskerne idrætsvaner (læs)

2011 Konsensusrapport om fysisk aktivitet og kognition (læs)

2010. Konsensusrapport om fysisk aktivitet og sundhed (læs)

2010. Projektopgave i idræt (læs)

2009 Forebyggelseskommissionens rapport om sundhed (læs)

2008. En rapport fra SDU om børns fysisk aktivitet i skole og fritid (læs)

2004. EVA-rapporten om idræt i folkeskolen (læs)

Bacheloropgaver

2014. Idræt i projektopgaven (læs)

2014. Målsætning og medbestemmelse i idrætsundervisningen (læs)

2012. Social læring i idræt (læs)

2012. Dansens dannelsespotentiale i idrætsundervisningen (læs)

2012. Elevmedbestemmelse i idræt (læs)

2011. Faglighed og kvalitet i idrætsundervisningen (læs)

2011. Facebook i idrætsundervisningen (læs)

2011. Fairplay-begrebets bidrag til dannelsesidealet (læs)

Specialer

2016. Fysisk aktivitet og social inklusion i folkeskolen (læs)

2014. Professionelle identiteters betydning for tværprofessionelle idrætspartnerskaber (læs)

2013. Kan man løbe sig til en bedre studentereksamen (læs)

2012. Et speciale om bevægelse som et bevægelsesbånd (læs)

Ph.d.-afhandlinger

2019. Holdspil og sundhedsfremme i folkeskolen (læs)

2012. Praksis, læring og kvalitet i idrætstimerne (læs)

2009. Fra legemets pleje til viljens styrke (læs)

Siden er redigeret 27.04.2022 
KOSMOS nyheder bringes af UC SYD direkte i din mailboks Tilmeld dig nyhedsbrev

Accepter cookies

På ucsyd.dk bruger vi cookies til at forbedre vores hjemmeside, så den lever op til brugernes behov. Vi bruger blandt andet cookies til at føre statistik over trafikken på siden, så vi kan sikre os, at indholdet er relevant og let at finde for brugeren. Du kan til hver en tid slette cookies fra ucsyd.dk.

Læs mere om cookies her

Accepter cookies