Igangværende projekter

Via links i overskrifterne kan du læse projektbeskrivelser og få kontaktoplysninger på de projektansvarlige.

Formålet med dette forskningsprojekt er at styrke den pædagogiske og didaktiske viden om bevægelsesaktiviteter integreret i den faglige undervisning af de ældste elever i folkeskolen. Projektet vil derfor undersøge, om en varieret, systematisk og didaktisk funderet integration af bevægelsesaktiviteter i dansk, matematik og naturfagsundervisningen i udskolingen kan forbedre elevernes trivsel, motivation og faglige præstation.

KaMiBe-konceptet (Karakterstyrker, Mindfulness og Bevægelse) har fokus på udvikling af inkluderende læringsmiljøer gennem arbejdet med karakterstyrker, mindfulness og bevægelsesaktiviteter.
I dette projekt får personalet på Lagoni Skolen i Haderslev mulighed for at blive uddannet til KaMiBe-vejledere. Uddannelsen afsluttes med en certificering.

Aktiv Året Rundt afholder aktiviteten ”Skolernes sundhedsuger” i ugerne 39-41 (i 2017 deltog 354.543 elever), men afholder også nye sjove, legende og forskellige idrætstilbud i løbet af året. Aktiv Året Rundt handler om at skabe sunde vaner hos eleverne i forhold til bevægelse, mad, søvn og fællesskab. Vores motto er ”det skal være sjovt at være sund”. Se hjemmesiden: www.aktivaaretrundt.dk

Aabenraa Kommune ønsker at udvikle en stærk idræts- og bevægelseskultur i skolen, blandt ledere, lærere og pædagoger. Derfor udfører Videncenter KOSMOS et certificeringsforløb, som gør en række skoler til idræts- og bevægelsesskoler.

KOSMOS/UC SYD udvikler, igangsætter, gennemfører og evaluerer uddannelsesforløbet af bevægelsesvejledere, hvis opgave er at bidrage til at styrke implementeringen og forankringen af 45 min daglig bevægelse i skolen. I Københavns Kommune gennemfører 6 skoler i dette projekt et sammenhængende kompetenceforløb, hvis formål er at opkvalificere deltagerne til at koordinere og vejlede kolleger og skoleledelsen inden for udvalgte bevægelsesindsatser med afsæt i den nyeste forskning.

Kompetenceudviklingsprojekt for lærere og pædagoger om mere og målrettet idræt og bevægelse på skoler i Sønderborg Kommune breder sig, og senest er Dybbøl og Ulkebøl skole kommet med i projektet, som kører frem til 2017.

Dette ph.d.projekts formål er at undersøge hvilke faktorer, der påvirker kvaliteten af implementeringen af skolernes sundhedsuger i projektet Aktiv Året Rundt - en tre uger lang national skolebaseret konkurrence. Formålet er desuden at undersøge, om der er en sammenhæng mellem de identificerede
implementeringsparametre og ændringer i børnenes holdninger til fysisk aktivitet, børnenes self-efficacy og hvor meget børnene er fysisk aktive.

Videncenter KOSMOS tilbyder en 5 årig certificering af idræts- og/eller bevægeskoler. Certificeringspakken indeholder en proces, der klæder lærere og pædagoger på til at sætte fokus på idræt og bevægelse og giver skolen et løft på området.

Projektets mål er at undersøge, hvordan idrætseksamen i Lærerudannelsen kan konstrueres, så eksamen bedst muligt måler på de lærerkompetencer, som er nødvendige for, at idrætslærere i den danske forlkeskole kan virke i og udvikle praksis på et etisk og fagligt grundlag.

Projektet har til formål at skabe inkluderende læringsmiljøer for børn i alderen 4-­‐8 år gennem arbejdet  med  karakterstyrker, mindfulness og bevægelsesaktiviteter i børnehave og indskoling i folkeskolen. Formålet  er at gennemføre et intensivt undervisningsforløb på baggrund af et nyudviklet aktivitets-­ og  undervisningsmateriale, der efterfølgende kan anvendes af lærere og pædagoger i arbejdet med at styrke elevernes handlekompetence og skabe inkluderende læringsmiljøer.

Dette udviklingsprojekt skal fremme den sundhedsfremmende dimension i landets folkeskoler og hermed fremme elevernes sundhed. I projektet arbejdes med at etablere nationale sundhedsfremmede skolenetværk og SOL står for sundhed, læring og omsorg. Se SOL-netværkets hjemmeside og pjece om SOL-netværket.

SHE netværk er et netværk for sundhedsfremme i skoler i Europa. SHE netværk har til formål at støtte organisationer og fagfolk til at videreudvikle og fastholde sundhedsfremme i skolerne i hvert af medlemslandene. SHE står for Schools for Health in Europe. Se SHE-netværkets hjemmeside.

Siden er redigeret 12.06.2018 
Cxense Display

Accepter cookies

På ucsyd.dk bruger vi cookies til at forbedre vores hjemmeside, så den lever op til brugernes behov. Vi bruger blandt andet cookies til at føre statistik over trafikken på siden, så vi kan sikre os, at indholdet er relevant og let at finde for brugeren. Du kan til hver en tid slette cookies fra ucsyd.dk.

Læs mere om cookies her

Accepter cookies