Materiale til studerende

På denne side finder du en række rapporter, bacheloropbager, specialer og ph.d-afhandlinger med relevans for studerende der skriver bacheloropgaver eller specialer om idræt i folkeskolen. Listen er ikke udtømmende men du finder mange af de væsentligste rapporter her. Du finder også eksempler på kandidatspecialer, bacheloropgaver og ph.d.-afhandlinger.

Skal du skrive bachelor eller speciale og ønsker du at blive tilknyttet et af KOSMOS’ projekter er du velkommen til at kontakte videncenterchef Børge Koch. Studerende ved UC SYD har førsteprioritet, men du kan også som studerende fra andre uddannelsesinstitutioner få adgang til KOSMOS-projekter i forbindelse med bacheloropgaver og kandidatspecialer. 

Rapporter:

2017. KORAs rapport om en længere og mere varieret skoledag (læs)

2016. En oversigtsrapport om fysisk aktivitet og sundhed, trivsel og læring (læs)

2015. Forsøg med læring i bevægelse (læs)

2015. Fælles mål for idræt (læs)

2013. Rockwoll Fondens rapport: Bruger skolebørn tiden hensigtsmæssigt? (læs)

2013. En gratis bog fra SHE-netværket om den sundhedsfremmende skole i Europa (læs)

2012. SPIF-12 (læs)

2012. Idræt som prøvefag (læs)

2011. IDANS rapport om danskerne idrætsvaner (læs)

2011 Konsensusrapport om fysisk aktivitet og kognition (læs)

2010. Konsensusrapport om fysisk aktivitet og sundhed (læs)

2010. Projektopgave i idræt (læs)

2009 Forebyggelseskommissionens rapport om sundhed (læs)

2008. En rapport fra SDU om børns fysisk aktivitet i skole og fritid (læs)

2004. EVA-rapporten om idræt i folkeskolen (læs)

Bacheloropgaver

2014. Idræt i projektopgaven (læs)

2014. Målsætning og medbestemmelse i idrætsundervisningen (læs)

2012. Social læring i idræt (læs)

2012. Dansens dannelsespotentiale i idrætsundervisningen (læs)

2012. Elevmedbestemmelse i idræt (læs)

2011. Faglighed og kvalitet i idrætsundervisningen (læs)

2011. Facebook i idrætsundervisningen (læs)

2011. Fairplay-begrebets bidrag til dannelsesidealet (læs)

Specialer

2014. Professionelle identiteters betydning for tværprofessionelle idrætspartnerskaber (læs)

2013. Kan man løbe sig til en bedre studentereksamen (læs)

2012. Et speciale om bevægelse som et bevægelsesbånd (læs)

Ph.d.-afhandlinger

2009. Fra legemets pleje til viljens styrke (læs)

2012. Praksis, læring og kvalitet i idrætstimerne (læs)


Siden er redigeret 22.12.2017 

Accepter cookies

På ucsyd.dk bruger vi cookies til at forbedre vores hjemmeside, så den lever op til brugernes behov. Vi bruger blandt andet cookies til at føre statistik over trafikken på siden, så vi kan sikre os, at indholdet er relevant og let at finde for brugeren. Du kan til hver en tid slette cookies fra ucsyd.dk.

Læs mere om cookies her

Accepter cookies