Idrætsundervisningen

Idræt i folkeskolen er det vigtigste bevægelsesfag. Da faget er obligatorisk, giver det mulighed for at præsentere alle børn og unge for fysisk aktivitet og bevægelse. Idrætslærerne har således et ansvar for, at eleverne opnår et alsidigt kendskab til idrætsfaget og får lyst til at bevæge sig.

Udgangspunktet for folkeskolens idrætsundervisning er det brede idrætsbegreb, hvilket ses i formålet for faget, hvori det beskrives, at eleverne skal opnå færdigheder og tilegne sig kundskaber, der medfører kropslig og almen udvikling, ligesom de skal have mulighed for at opleve glæde ved og lyst til at udøve idræt og udvikle forudsætninger for at forstå betydningen af livslang fysisk udfoldelse i samspil med natur, kultur.

Download KOSMOS' materialer Idrætsdidaktiske modeller

Historik og milepæle i forhold til idrætsfaget

KOSMOS og UC SYD har over en længere årrække interesseret og beskæftiget sig med idrætsfaget i folkeskolen. Nedenfor er der lavet en liste over de milepæle hvor medarbejdere i KOSMOS/UC SYD har bidraget til og været involveret i den idrætspædagogiske dagsorden. En del af arbejdet består af publikationer, som tilsammen har haft betydning for idrætsfaget i folkeskolen og dets udvikling inden for idrætspædagogik og idrætsdidaktik.

2017
KOSMOS/UC SYD udgiver lærebogen ”Idrætskultur i løb, spring og kast”. Læs her.

2016
KOSMOS publicerer i samarbejde med VIA og FIIBL en undersøgelse af 9. klasse prøven i idræt 2015. Læs her.
KOSMOS publicerer en samlet rapport med alt datamateriale fra den nationale spørgeskemaundersøgelse – Ministerielt perspektiv på idrætsprøvens status 2015 (i daglig tale MIPS 15). Læs her.

2015
KOSMOS/UC SYD udgiver læremidlet Idræt på hjernen – som indbefatter en elevbog og lærervejledning samt en hjemmeside og retter sig primært mod elever og lærere i udskolingen. Se: idrætpåhjernen.dk.
KOSMOS og AU publicerer en artikel med afsæt i ph.d.en om inklusion i idræt. Læs her.
KOSMOS udgiver en ny idrætsdidaktisk plakat: Temabaseret idrætsundervisning. Læs her.

2014
KOSMOS præsenterer og informerer om 9. klasse prøven i idræt rundt i landet. Læs her.
KOSMOS igangsætter særlig tilrettelagte kompetenceudviklingsforløb, som Temadage der tilgodeser idrætsfaget og idrætsprøven og som tilbydes landets kommuner. Læs her.

2013
KOSMOS udgiver den anden afrapportering om Prøver i idræt 2010-12. Læs her.
KOSMOS og AU igangsætter en ph.d. om inklusion i idræt.
KOSMOS sidder med i Undervisningsministeriet i arbejdet om 9. klasse prøven i idræt og forenklede Fælles Mål 2015.

2012
KOSMOS publicerer en national evalueringsrapport Status på Idrætsfaget 2011 (i daglig tale SPIF-11 rapporten) af idrætsfaget, som opfølgning på evalueringen 8 år tidligere i 2004. Læs her.
KOSMOS/UC SYD og SDU publicerer ph.d. Læring, praksis og kvalitet i idrætstimerne. Læs her.
KOSMOS/UC SYD bidrager med blogindlæg på Folkeskolen.dk. Læs her.

2011
KOSMOS publicerer den første af to afrapporteringer af Prøver i idræt. Læs her.

2010
KOSMOS igangsætter udviklingsarbejdet omkring Prøver i idræt. Læs her.
KOSMOS udgiver en film om idrætsfaget, som hedder: Hvad skal vi med idræt i skolen. Se her.

2009
KOSMOS/UC SYD og SDU igangsætter en ph.d. omkring god kvalitet i idrætsundervisningen. Læs her.

2008
KOSMOS udvikler idræts- og bevægelsesskolekoncepter, der kan give skolen et certifikat som idræts- og bevægelsesskole.
KOSMOS sidder med i Undervisningsministeriet i arbejdet med Fælles Mål 2009.

2007
Det nationale videncenter KOSMOS for kost, motion og sundhed for børn og unge etableres.

2006
Skoleidrættens Udviklingsarbejder (SKUD) igangsættes på vegne af de anbefalinger som var i EVA-rapporten. Af udvalgte udviklingsprojekter gennem SKUD kan nævnes: Medbestemmelse i idræt, Projektopgave i idræt, Idrætsdidaktiske plakater og Undervisningsdifferentiering i idræt.

2004
Idræt i folkeskolen – et fag i bevægelse (i daglig tale: EVA rapporten) udkommer og er en national evaluering af idrætsfaget. Læs her.

Siden er redigeret 23.11.2017 

Accepter cookies

På ucsyd.dk bruger vi cookies til at forbedre vores hjemmeside, så den lever op til brugernes behov. Vi bruger blandt andet cookies til at føre statistik over trafikken på siden, så vi kan sikre os, at indholdet er relevant og let at finde for brugeren. Du kan til hver en tid slette cookies fra ucsyd.dk.

Læs mere om cookies her

Accepter cookies