UC SYD repræsenteret ved stort idrætsseminar i Finland

08.08.16

Af  Ulla Pedersen

120 deltagere fra hele verden, som til dagligt arbejder med idræt (Physical Education, PE) på hhv. skoler og universiteter, har i uge 31 deltaget i et spændende idrætsseminar i Finland.

Claus Løgstrup Ottesen og Katrine Bertelsen fra Videncenter fra Sundhedsfremme/Videncenter KOSMOS deltog på seminaret med hver deres præsentation:

Claus Løgstrup Ottesens præsentation omhandlede ”Movement in classroom”, og her blev deltagerne præsenteret for forskellige didaktiske og pædagogiske måder at integrere bevægelse i den faglige undervisning på. Deltagerne var optaget af klasserummets muligheder for bevægelse, idet de i deres respektive hjemlande oplever en stor udfordring med lange skoledage og stillesiddende undervisning for eleverne.

Katrine Bertelsens præsentation omhandlede ”The new assesment in PE in Denmark”, og her fik deltagerne et indblik i, hvordan den danske idrætsprøvemodel har haft indflydelse på den daglige idrætsundervisning og omvendt. Deltagerne blev særligt overrasket over idrætsprøvens helhedsperspektiv, da idrætsprøven i sin vurdering både tilgodeser elevens kropslige færdigheder og mundtlige refleksioner.

Stor interesse for KOSMOS´ oplæg

- Det blev tydeligt for os, at det stadig er nyt for mange lande at tænke pædagogisk og didaktisk i forbindelse med at integrere bevægelse i løbet af skoledagen”, fortæller Claus Løgstrup Ottesen.

Katrine Bertelsen fortæller videre, at der generelt var stor interesse for deres præsentationer og særligt i forhold til at forbinde teori og praksis i oplæggene. ”Det har stor betydning i sådanne sammenhænge, at vi både kan præsentere egne forskningsresultater samtidig med, at vi også kan beskrive, hvilke erfaringer vi har med at få implementeret vores forskningsresultater”, siger Katrine Bertelsen.

Nye kontakter med hjem i bagagen
En stor del af tiden på seminaret gik også med at holde møder og netværke med undervisere fra andre universiteter. I den forbindelse kunne Katrine og Claus fortælle, at de kunne rejse hjem med invitationer fra Grækenland, Canada, Estland og Italien, som alle gerne vil have lignende præsentationer hjem til deres egne kolleger på universiteterne. 

Det næste idrætsseminar i denne sammenhæng er i juli 2017, som afholdes i Mals, Italien, og arrangørerne inviterede den sidste dage videncenter KOSMOS til at holde oplæg på næste års seminar.

Accepter cookies

På ucsyd.dk bruger vi cookies til at forbedre vores hjemmeside, så den lever op til brugernes behov. Vi bruger blandt andet cookies til at føre statistik over trafikken på siden, så vi kan sikre os, at indholdet er relevant og let at finde for brugeren. Du kan til hver en tid slette cookies fra ucsyd.dk.

Læs mere om cookies her

Accepter cookies