Trivsel fremmes ved tidlig indsats

27.12.16

Af  Ulla Pedersen

Skoleindsatser har en effekt på børn og unges trivsel, hvis de omfatter hele skolens liv, viser ny undersøgelse fra Sundhedsstyrelsen.

Den 23. november 2016 afholdtes en konference om mental sundhed i Danmark, og her blev en ny rapport, "Indsatser, der fremmer mental sundhed hos børn og unge", præsenteret.

"Vi har i flere nationale undersøgelser set, at trivslen  hos børn og unge er nedadgående. De mistrives altså i et større omfang, end de tidligere har gjort. Det er bekymrende, og derfor er rapporten vigtig for alle os, der arbejder med børn og unge, fordi den indeholder viden om indsatser, der kan fremme trivslen hos dem.", siger fuldmægtig Mille Kathrine Pedersen på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

Rapporten "Indsatser der fremmer mental sundhed hos børn og unge - et systematisk litteraturstudie af internationale undersøgelser" (2016) er udarbejdet af Center for Sundhedssamarbejde ved Aarhus Universitet, og der peges på, at følgende elementer skal være til stede i indsatserne for at fremme børns trivsel:

  • Der skal sættes ind tidligt for at få det bedste resultat
  • Der skal bruges indsatser, som er teoretisk forankrede, men det er mindre afgørende, hvilket teoretisk grundlag, der er tale om.
  • Skoleindsatser har en effekt på børn og unges trivsel, hvis de omfatter hele skolens liv.
  • Generelle indsatser bør kombineres med indsatser til børn og unge, som har brug for mere støtte
  • Man skal evaluere systematisk på indsatserne

Rapporten er baseret på gennemgang af 126 artikler, som har undersøgt effekten af 93 indsatser gennem en systematisk international litteraturgennemgang. Hent rapporten på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

Accepter cookies

På ucsyd.dk bruger vi cookies til at forbedre vores hjemmeside, så den lever op til brugernes behov. Vi bruger blandt andet cookies til at føre statistik over trafikken på siden, så vi kan sikre os, at indholdet er relevant og let at finde for brugeren. Du kan til hver en tid slette cookies fra ucsyd.dk.

Læs mere om cookies her

Accepter cookies