Sundhedspolitik med inddragelse

03.06.16

Af  Ulla Pedersen

Hvordan opnås bæredygtige og holdbare løsninger via en sundhedspolitik? UC SYDs manual fra 2007 er stadig gyldig og eksemplarisk – det viser udarbejdelsen af Haderslev Kommunes nye sundhedspolitik.

En manual med stor gennemslagskraft
I 2007 udarbejdede Karsten Sørensen og Børge Koch fra Videncenter for Sundhedsfremme inspirationsmaterialet ”Politik for bevægelse i kommuner og skoler” for Sundhedsstyrelsen. Materialet blev i de følgende år udgangspunkt for en lang række udviklingsprojekter i forskellige kommuner med videncentret som konsulent, hvor der udarbejdedes politikker ang. sundhed, bevægelse eller mad og måltider, både på overordnet kommunalt plan og på institutions- og skoleniveau.

- Haderslev kommune har netop udgivet kommunens samlede sundhedspolitik ud fra præcis de principper, som den nævnte publikation fremhæver – og med stor succes. Det blev slået fast på Kommunernes Landsforenings socialpolitiske topmøde i midten af maj måned 2016, hvor Haderslev Kommune fortalte om processen med at udarbejde sundhedspolitikken og blev evalueret af tilhørerne til at have leveret det mest interessant emne i den del af konferencen, fortæller videncenterchef Børge Koch fra UC SYD.

Hvad skal en politik bruges til?
En sundhedspolitik sætter kursen for, hvad en kommune eller en institution/skole vil satse på i forhold til at understøtte børn og voksnes sundhed. Den skal på den ene side have en centralt styret og understøttende funktion, og på den anden side muliggøre et lokalt råderum for konkrete beslutninger og handlinger. Den skal samtidig danne fundamentet for, at demokrati og det aktive medborgerskab styrkes, så borgernes ressourcer og iderigdom kan gavne fællesskabet. Derfor anbefales i UC SYDs/Sundhedsstyrelsens manual, at der arbejdes med handlekompetence og brugerinddragelse.

Borgere i arbejdstøjet
Netop inddragelsen af borgerne har været et omdrejningspunkt i den proces, der har skabt Haderslev kommunes nye sundhedspolitik. Den er blevet til med følgende aktiviteter:

  • Workshop for interesserede borgere, repræsentanter fra foreningslivet, uddannelsesinstitutioner, erhvervsliv, kommunale råd og kommune
  • Seminar for Sundheds- og Forebyggelsesudvalg
  • Borgerdialog om form og indhold og workshop med interesserede borgere
  • Høringsfase
  • Vedtagelse af politikken

At dele magten giver resultater
- Nogle vil måske spørge, om ikke politikerne mister magt ved at lukke borgerne ind i beslutningstagningen, for en sundhedspolitik er et væsentligt styringsredskab med hensyn til visioner for sundhed og til de prioriteringer, der efterfølgende skal udmøntes i tid og ressourcer, siger Børge Koch og fortsætter: ”Men det er interessant at se, hvor meget borgernes ideer beriger processen; jeg kan høre, at dette er tydeligt for både politikere og embedsmænd i Haderslev. Selv om UC SYDs manual nærmer sig sin 10 års fødselsdag, er den stadig gyldig og resultatskabende, og det kan man da kalde bæredygtig vidensproduktion!”

Vil du vide mere?
Kontakt Børge Koch, videncenterchef på UC SYD og byrådsmedlem i Haderslev kommune.
Se manualen ”Politik for bevægelse i kommuner og skoler” og se også den nye sundhedspolitik fra Haderslev kommune. 

 

                                    Videncenterchef Børge Koch

KOSMOS nyheder bringes direkte i din mailboks Tilmeld dig nyhedsbrev

Accepter cookies

På ucsyd.dk bruger vi cookies til at forbedre vores hjemmeside, så den lever op til brugernes behov. Vi bruger blandt andet cookies til at føre statistik over trafikken på siden, så vi kan sikre os, at indholdet er relevant og let at finde for brugeren. Du kan til hver en tid slette cookies fra ucsyd.dk.

Læs mere om cookies her

Accepter cookies