Status på idrætsfaget i skolen 2017

17.03.17

Af  Ulla Pedersen

Idræt er det vigtigste bevægelsesfag, som eleverne møder i 1.-9. klasse i folkeskolen. Men hvordan har idrætsfaget udviklet sig de seneste år, og hvilke udviklingstendenser tegner sig i fremtiden? Det skal ny undersøgelse fra KOSMOS kaste lys over.

SPIF står for ”Status På IdrætsFaget”, og en ny SPIF-undersøgelse er på vej. Sidste gang, idrætsfaget blev undersøgt, var i 2012 (med rapporten SPIF-12), hvor det nationale Videncenter KOSMOS satte fokus på 7.-9. klasse – men i SPIF-17 udvides fokus, så det både er indskolingen, mellemtrinnet og udskolingen, der får et eftersyn. Tilgangen er ambitiøs: Hver 20. folkeskole, som omfatter årgangene 0.-9. klasse, vil få tilsendt spørgeskemaer, og af de deltagende skoler udvælges 6 skoler, hvor elever, idrætslærere og skoleledere interviewes.

Unik dokumentation vedr. idrætsfaget
- Vi er spændte på at se, hvordan idrætsfaget har udviklet sig i de forløbne fem år”, siger tovholder for projektet, Jesper von Seelen fra KOSMOS og fortsætter:  ”Faktisk kan vi trække tråde helt tilbage til 2004, hvor vi har det tidligste tilgængelige datasæt, og med den nye undersøgelse kommer der til at foreligge en ret unik dokumentation, som giver det bedste grundlag for at målrette fremtidige indsatser inden for idrætsfaget”.

I de fem år, der er gået siden sidste afrapportering, er der sket meget i skolens idrætsundervisning. Mange kommuner har satset på styrkelse af idræt som fag, blandt andet via kompetenceudvikling af idrætslærerne. SPIF-17-rapporten er således ventet med spænding!

KOSMOS er med i front
- Vi er stolte af, at vores SPIF-rapport sammen med den 2004-evalueringen fra Danmarks Evalueringsinstitut er blevet anvendt i en lang række projekter og forskningsopgaver som primære kilder til at beskrive idrætsfaget, ligesom den anvendes i undervisningen på bl.a. professionshøjskolerne, siger videncenterchef Børge Koch fra KOSMOS og fortsætter: ”KOSMOS ser det som helt centralt at være med til at skabe et dokumenteret grundlag for diskussionen om emner, der vedrører børn og unges sundhed – og indsatsen for at kvalificere idræt i skolen er et godt eksempel på, at vi kan gøre en forskel”.

Hvis du vil vide mere
Læs mere om SPIF-17, og se også rapporten fra 2012 SPIF-12.
Se vores tilbud om vidensformidling til studerende, der skriver bacheloropgave eller kandidatspeciale.
Kontakt Jesper von Seelen for yderligere oplysninger.

KOSMOS nyheder bringes direkte i din mailboks Tilmeld dig nyhedsbrev

Accepter cookies

På ucsyd.dk bruger vi cookies til at forbedre vores hjemmeside, så den lever op til brugernes behov. Vi bruger blandt andet cookies til at føre statistik over trafikken på siden, så vi kan sikre os, at indholdet er relevant og let at finde for brugeren. Du kan til hver en tid slette cookies fra ucsyd.dk.

Læs mere om cookies her

Accepter cookies