Mere bevægelse - mere læring og trivsel?

04.10.17

Af  Ulla Pedersen

Folkeskolereformen dikterer 45 minutters daglig bevægelse hos alle elever. Men virker det som tiltænkt: Har bevægelse integreret i den boglige undervisning en effekt på den faglige præstation og elevernes trivsel i udskolingen? Og hvilke forhold fremmer og hæmmer implementeringen af bevægelse for de ældste klasser i skolen? Det undersøger KOSMOS nu i et forskningsprojekt.

8. årgang på Petersminde Skole i Vejle Kommune er i disse uger i fuld gang med at bruge kroppen i de boglige fag. I dansk dramatiseres alternative slutninger på en novelle, i matematik bruges sjippetove i arbejdet med geometriske figurer, i samfundsfag diskuteres det tyske valg som speed dating flere steder i lokalet, i biologi er undervisningen flyttet ud til vandløbet i den lokale skov og i tyskundervisningen trænes verber, adjektiver og substantiver i en leg, der får smilene frem ved elever og lærer. 

Workshop om bevægelse integreret i undervisningen

Giver bevægelse forbedret faglig præstation og trivsel?
Er der sammenhæng mellem børns bevægelse og læring? Spørger man de førende forskere på området, vil de sige: Ja, der er konsensus omkring, at fysisk aktivitet før, under og efter skole fremmer børn og unges præstation i skolen. Forskningen viser, at den bedste måde at arbejde med bevægelse på er kvalificerede, tilpassede aktiviteter – disse kan være en måde at fremme præstationer i skolen og motivation for deltagelse i fysisk aktivitet. Men – for der er et ’men’: Forskningen på området i en skandinavisk kontekst omhandler primært mindre børn, og lærerne mangler inspiration til på en meningsfuld måde at integrere bevægelse i undervisningen i de ældste klasser i skolen.

Forskningsprojekt med bevægelse
Dette videnshul har Claus Løgstrup Ottesen og Jesper von Seelen fra KOSMOS og UC SYD sat sig for at formindske. De har netop startet et forskningsprojekt, hvor fire 8. klasser igennem tolv uger får tres minutters daglig bevægelse som en integreret del af undervisningen. De involverede lærere deltager indledningsvis i en workshop for at få viden om og færdigheder til at anvende bevægelse integreret i undervisningen samt personlig sparring og supervision under hele forløbet.

Claus Løgstrup Ottesen og Jesper von Seelen

Indsamling af oplysninger til sammenligning
Før og efter forløbet gennemfører eleverne to faglige tests samt en trivselsmåling. Disse tests sammenlignes med tilsvarende tests af elever fra 8. årgang på en anden skole, der ikke ændrer på sædvanlig undervisningspraksis. Der samles desuden viden via interviews, hvor lærere og elever fortæller om, hvilke muligheder og barrierer, de oplever i forhold til at implementere bevægelse i de boglige fag.

I tråd med ministerielt fokus på bevægelse
Netop i denne tid sætter Undervisningsministeriets kampagne ”Udskolingen i bevægelse” fokus på at give lærere og pædagoger i udskolingen viden og inspiration, så bevægelse bidrager til en mere alsidig og varieret skoledag for de ældste elever i skolen. KOSMOS har udarbejdet ministeriets kampagnematerialer og medvirker ved 6 landsdækkende temadage, som ministeriet afholder om bevægelse som et didaktisk og pædagogisk redskab samt om bevægelse i forhold til idræt og åben skole.

Yderligere oplysninger
Læs om, hvad bevægelse integreret i undervisningen indebærer.
Se materialerne fra ”Udskolingen i bevægelse”.
Kontakt Claus Løgstrup Ottesen med spørgsmål.

Kommentarer

KOSMOS nyheder bringes af UC SYD direkte i din mailboksTilmeld dig nyhedsbrev
Cxense Display

Accepter cookies

På ucsyd.dk bruger vi cookies til at forbedre vores hjemmeside, så den lever op til brugernes behov. Vi bruger blandt andet cookies til at føre statistik over trafikken på siden, så vi kan sikre os, at indholdet er relevant og let at finde for brugeren. Du kan til hver en tid slette cookies fra ucsyd.dk.

Læs mere om cookies her

Accepter cookies