Lærervejledning - sundhedsfremmende skoler  og social ulighed

16.11.21

Af  Ulla Pedersen

En grundig lærervejledning giver dig en række svar på, hvordan du kan arbejde med sundhed og social ulighed. Noget, som er er nødvendigt i vores samfund, hvor sociale forskelle betyder væsentlige forskellige betingelser for børns sundhed.

Foreningen for sundhedsfremmende skoler i Europa (School For Health in Europe Network Foundation, ofte forkortet til SHE) udgiver hvert år en række materialer til hjælp for lærere og pædagoger. I 2020 blev der udgivet en lærervejledning om sundhedsfremmende skoler og social ulighed, og denne er netop oversat til norsk.

Mange danske lærere og pædagoger vil finde den norske udgave lettere tilgængelig end den engelske, samtidig med, at den engelske udgaave giver en række forslag til aktiviter, eksemplificeret i fattige skoler i Brasilien, mens den norske udgave tager udgangspunkt i norske skoler og dermed giver større lighed med danske skoler.

Vejledningens 1. del giver baggrundsinformation om sundhedsfremmende skoler, inklusiv dens  grundlæggende værdier.

I del to gennemgås en række centrale begreber som lighed og ulighed – og rettfærdighed/urettfærdighed – alt relateret til sundhed.

I del tre præsenteres metoden "kritisk undersøgende undervisning", der bygger på Paulo Freires pædagogik. Her præsenteres et forslag til, hvordan man kan arbejde med sundhedsfremmende temaer på en kritisk og undersøgende måde. Et norsk projekt om skabelse af en tryg skolevej bruges som eksempel. Her kan eleverne deltage aktivt, involvere nærmiljøet og opleve at gøre en forskel i samfundet. 

Hent den spændende udgivelse gratis.

Accepter cookies

På ucsyd.dk bruger vi cookies til at forbedre vores hjemmeside, så den lever op til brugernes behov. Vi bruger blandt andet cookies til at føre statistik over trafikken på siden, så vi kan sikre os, at indholdet er relevant og let at finde for brugeren. Du kan til hver en tid slette cookies fra ucsyd.dk.

Læs mere om cookies her

Accepter cookies