Indsatser mod ulighed i sundhed

10.09.20

Af  Ulla Pedersen

Den 2. september 2020 udgav Sundhedsstyrelsen rapporten ”Indsatser mod ulighed i sundhed”. Den beskriver, hvor man kan sætte ind for at nedbringe social ulighed i sundhed, herunder den vigtige indsats på børneområdet.

Rapporten "Indsatser mod ulighed i sundhed" giver anbefalinger om indsatser på alle niveauer i samfundet og har både generelle og specifikke råd til at forebygge ulighed i sundhed. Den tidlige indsats, der giver børn en god ballast og lige muligheder fra start af livet, fremhæves.

Rapporten anbefaler et stærkere fokus på opsøgende og fastholdende indsatser for familier med kort uddannelse og social sårbarhed, således at hele familien støttes i indsatsen for at skabe bedre vilkår for børn i en udsat position.

Der peges ligeledes på, at der er høj evidens for, at ressourcer og kvalitet, herunder antallet af personaler og kompetence i daginstitutioner, har betydning for børns tidlige  udvikling, ikke mindst for børn, som kommer fra ressourcefattige hjem. I skolen bør der arbejdes bredt med at motivere eleverne til læring for at fastholde dem i uddannelsesforløb, både før og efter folkeskolen.

I rapporten fremhæves, at det ikke alene er sundhedsvæsenet, der skal sikre lighed i sundhed, men at der skal ske et samarbejde på tværs af mange forskellige sektorer. "Der er der mange muligheder for at gøre en indsats, uanset hvilken sektor man arbejder i”, understreger Niels Sandø fra Sundhedsstyrelsen.

Se rapporten her.

KOSMOS nyheder bringes direkte i din mailboks Tilmeld dig nyhedsbrev

Accepter cookies

På ucsyd.dk bruger vi cookies til at forbedre vores hjemmeside, så den lever op til brugernes behov. Vi bruger blandt andet cookies til at føre statistik over trafikken på siden, så vi kan sikre os, at indholdet er relevant og let at finde for brugeren. Du kan til hver en tid slette cookies fra ucsyd.dk.

Læs mere om cookies her

Accepter cookies