Hygiejne i daginstitutioner

At vaske hænder har stor betydning for hele verden i forhold til at nedkæmpe Coronavirusset. At vaske hænder betyder meget for vores sundhed og økonomi. Videncenter for Sundhedsfremme står i front i nyt projet, der skal bedre hygiejnen.

Et forskningsprojekt er i fuld gang i UC SYD, hvor tre medarbejdere i samarbejde med Esbjerg Kommune arbejder med ”Hygiejne i daginstitutioner - en (tvær)faglig udfordring”. Projektet har tre faser:

I fase 1 arbejdes der med at finde svar på: ”Hvilken sundhedsfaglig viden og handlekompetencer benytter pædagoger sig af i den daglige hverdagspraksis indenfor hygiejneområdet, og hvilke tiltag kan der fremadrettet peges på i et sundhedsfremmende perspektiv?” Der er samlet ny viden via observationer og fokusgruppeinterviews i fire institutioner, ligesom en stor spørgeskemaundersøgelse har nået ud til rigtig mange pædagoger.

Fase 2 skal svare på spørgsmålet ”Hvilke barriere og potentialer ses i forhold til samarbejdet mellem sundhedsplejersker og pædagoger i relation til det sundhedsfremmende arbejde indenfor hygiejne?” Her udføres fire fokusgruppeinterview med deltagelse af pædagogiske personale og sundhedsplejersker.

Fase 3 handler om det organisatoriske aspekt vedrørende hygiejne i børnehaver i Esbjerg Kommune, hvor der skal laves et fokusgruppeinterview d. 15. april, hvis det bliver muligt i forhold til regeringens regler om Coronavirusset.

At vaske hænder og arbejde med hygiejne i dagtilbud er fortsat aktuelt, selvom børnehaverne er lukket ned i en periode. Projektet kan forhåbentlig give større fokus på et område, som godt kan stå lidt i baggrunden i forhold til andre pædagogiske temaer.

Accepter cookies

På ucsyd.dk bruger vi cookies til at forbedre vores hjemmeside, så den lever op til brugernes behov. Vi bruger blandt andet cookies til at føre statistik over trafikken på siden, så vi kan sikre os, at indholdet er relevant og let at finde for brugeren. Du kan til hver en tid slette cookies fra ucsyd.dk.

Læs mere om cookies her

Accepter cookies