Hvordan inddragelse af børn og unge?

25.09.20

Af  Ulla Pedersen

En række forskningsprojekter har de senere år haft fokus på, hvordan inddragelse i forandring kan fremme børns og unges trivsel. Den 25.11.20 afholdes konferencen 'Unges deltagelse og medbestemmelse i hverdagslivets arenaer' om forskningsresultaterne.

I Danmark opfatter vi børn og unge som kompetente individer, der har ret til at blive hørt om forhold, som vedrører og har betydning for dem. Børn og unge inddrages i stigende grad i forandringsprocesser, der vedrører deres liv og trivsel - og om dette kan føre til mere effektfulde og bæredygtige løsninger i samfundet er noget, som forskere længe har været optaget af.

Inddragelse af børn og unge ses i sundhedspædagogikken som en forudsætning for, at de kan opnå handlekompetence, og det drøftes til stadighed på hvilken måde, der bedst arbejdes pædagogisk med dette.

Seks udviklingssprojekter under VELUX FONDEN er tilknyttet det netop afsluttede forskningsprojekt 'Når inddragelse gør en forskel (IBU)', og her søges at komme tættere på hvad der gør en forskel for børn og unge i en given inddragelse, og hvordan inddragelsen gennemføres mest optimalt. En afsluttende konference d. 25. november 2020 sætter fokus på ungedeltagelse, når den er er igangsat og rammesat af professionelle. Der gives oplæg af både forskere, professionelle og unge, der sammen med konferencedeltagerne vil diskutere, hvad der egentlig skal til for, at inddragelse kan gøre en forskel for unge.

Læs mere om konferencen.

Accepter cookies

På ucsyd.dk bruger vi cookies til at forbedre vores hjemmeside, så den lever op til brugernes behov. Vi bruger blandt andet cookies til at føre statistik over trafikken på siden, så vi kan sikre os, at indholdet er relevant og let at finde for brugeren. Du kan til hver en tid slette cookies fra ucsyd.dk.

Læs mere om cookies her

Accepter cookies