Forumspil skaber respekt for pædagogers faglighed

10.05.17

Af  Ulla Pedersen

Et forskningsprojekt i KOSMOS har fokuseret på udvikling af personalegruppen i Naturbørnehaven i Mejls ved Varde. Projektet har betydet nye tiltag, der skal sikre trivslen for børnene i institutionen, og forældrene har fået ny respekt for pædagogernes indsats.

Hvordan skabes forandringer i en personalegruppe? Og hvordan fastholdes og videreudvikles forandringerne? Det er spørgsmål, som alle arbejdspladser stiller sig fra tid til anden, for alle ved, at en virksomhedskultur kan være ganske vanskelig at forandre. To forskere fra UC SYD er gået nye veje for at finde svar på spørgsmålene og har i et samarbejde med en daginstitution afprøvet og videreudviklet forumspil som metode til at skabe forandring og forankring af det pædagogiske arbejde med børns trivsel.

Forumspil som metode
Forumspil har sin oprindelse fra forumteater, som er udviklet af den brasilianske instruktør og pædagog Augusto Boal, og i det konkrete projekt er formen videreudviklet. Jette Lindgaard, der er lektor på pædagoguddannelsen på UC SYD i Esbjerg, fortæller:

- Pointen med at anvende forumspil som metode er, at personalegruppen selv reflekterer og giver det stærkeste bidrag til forståelse af egen praksis og dermed også til at kunne forandre den pædagogiske indsats. Pædagogerne udfærdiger fiktive, men virkelighedsnære, situationer og spiller dem igennem i forskellige variationer for og med hinanden – det giver masser af materiale til drøftelse og udvikling.

Stort engagement
Projektet viser, at forumspillene er med til at give en høj grad af fælles opbakning til de valgte løsninger på dagligdagens problemer. Lektor Bent Vigsø er kollega til Jette Lindgaard og har sammen med hende arbejdet med metoden i længere tid. Han vurderer, at metoden er virksom på mange forskellige typer arbejdspladser og siger:

- Det kræver didaktiske greb at benytte metoden: Personalet skal trænes i at reflektere undervejs og ændre på løsningerne i spillet. Vi kan se, at metodens styrke er, at alle deltagere naturligt anspores til at involvere sig i proces og handling undervejs. Tilskuerne kan undervejs skifte plads med ”skuespillerne”, så de overtager en rolle, og prøver et løsningsforslag af, som alle så ser effekten af. Det er en meget nærværende og eksperimenterende metode, og vi er i fuld gang med at udbrede vores erfaringer fra praksis i undervisningen på pædagoguddannelsen.

Også forældresamarbejdet har prøvet nye veje
Personalet i Naturbørnehaven i Mejls er blevet så glade for forumspil, at de har afprøve metoden til en forældreaften – hvilket gav stor succes. Målet med aftenen var at involvere forældrene i en fælles indsats omkring børnenes trivsel, og personalet optrådte for forældrene med to iscenesatte spil med fokus på afhentning af børn med to forskellige måder at takle det på. Det gav mange gode diskussioner om, hvordan tydelighed kan skabe trivsel, og efterfølgende har pædagogerne fået mange positive tilkendegivelser fra forældrene om oplevelsen af engagement og det store mod til at sætte sig selv på spil.

Det styrker personalets faglige stolthed og fremmer fællesskabet. Det bliver helt tydeligt, når man hører, at personalets nye motto er blevet: ”Vi løfter i flok”.

Yderligere oplysninger
Se projektbeskrivelsen.
Kontakt Jette eller Bent for flere oplysninger om forumspil.

KOSMOS nyheder bringes direkte i din mailboks Tilmeld dig nyhedsbrev

Accepter cookies

På ucsyd.dk bruger vi cookies til at forbedre vores hjemmeside, så den lever op til brugernes behov. Vi bruger blandt andet cookies til at føre statistik over trafikken på siden, så vi kan sikre os, at indholdet er relevant og let at finde for brugeren. Du kan til hver en tid slette cookies fra ucsyd.dk.

Læs mere om cookies her

Accepter cookies