Trivsel blandt gymnasieelever – Tornbjerg Gymnasium

16.12.20

Af  Kristian Rasmussen

Et trivselsprojekt på Tornbjerg gymnasium for alle elever i 1. G har vist positive effekter inden for en lang række parametre. Nu udvikles indsatsen yderligere.

Der er gode argumenter for en øget opmærksomhed på elevtrivsel i gymnasieskolen, idet forskning peger på, at børn og unges mentale sundhed gennem de seneste 20 år har udviklet sig i negativ retning. Dansk og international forskning viser, at mistrivsel i en skolekontekst har en række konsekvenser for elevernes sociale og faglige engagement samt motivation og læringsudbytte. Forskningslitteraturen peger samtidig på, at et øget fokus på klassefællesskaber, læringsrum og styrkede relationer til lærere og andre elever gavner såvel den sociale som den faglige trivsel.

Tornbjerg Gymnasium har i samarbejde med Videncenter for Sundhedsfremme på UC SYD sat fokus på elevernes trivsel, og det har givet gode resultater. En evaluering af indsatsen i skoleåret 2019-2020 viser positive effekter inden for områderne: klassetrivsel, motivation, relationelle kompetencer og læringsparathed, ligesom også lærer-elev forholdet blev bedret som følge af en alternativ undervisningsform.

To medarbejdere fra UC SYD, Sanne Feldt-Rasmussen og Kristian Rasmussen, har overført deres erfaringer med trivselsindsatser på folkeskoleområdet og videreudviklet dem til den nye målgruppe i gymnasiet. De har igennem en årrække faciliteret trivselsprojektet KaMiBe (karakterstyrker, mindfuness og bevægelse), blandt andet på Lagoniskolen i Haderslev, som i 2018 med KaMiBe vandt DM i skoleudvikling, og det var tanken om et lignende projekt, der vakte Tornbjerg Gymnasiums interesse.

I skoleåret 2020-2021 har Tornbjerg Gymnasium videreudviklet deres eget forløb, Tornbjerg LIFE, og UC SYD er for nuværende i færd med at evaluere dette gennem en spørgeskemaundersøgelse og kvalitative interview af lærere og elever. Evalueringen finansieres af Odense Kommune og Region Syddanmark.

Gennem de senere år har gymnasieskolerne haft et øget fokus på elevtrivsel. Med gymnasiereformen fra 2017 blev trivselsområdet befæstet med lovkraft, idet elevtrivsel blev sat på dagsordenen som et af de tre retningsgivende mål, skolerne skal arbejde med. På linje med folkeskolerne skal de gymnasiale uddannelser gennemføre en årlig trivselsmåling med et primært fokus på at afdække elevernes sociale og faglige trivsel. Det er ligeledes et krav, at den enkelte skole følger op på resultaterne fra trivselsmålingen gennem målrettede trivselsindsatser.

For yderligere information, kontakt Sanne Feldt Rasmussen (lektor, UCSYD) eller Kristian Rasmussen, lektor, Ph.d. UCSYD.

KOSMOS nyheder bringes direkte i din mailboks Tilmeld dig nyhedsbrev

Accepter cookies

På ucsyd.dk bruger vi cookies til at forbedre vores hjemmeside, så den lever op til brugernes behov. Vi bruger blandt andet cookies til at føre statistik over trafikken på siden, så vi kan sikre os, at indholdet er relevant og let at finde for brugeren. Du kan til hver en tid slette cookies fra ucsyd.dk.

Læs mere om cookies her

Accepter cookies