Børns sundhed er forsvundet fra regeringens plan

30.05.17

Af  Ulla Pedersen

Et kup? Fra at være del af den nationale strategi i 2014 er alle mål om børns sundhed skrevet helt ud af den nuværende regerings intention for rigets sundhed.

Man kan kalde det et politisk kup, som ingen opdagede! For da den borgerlige regering i 2016 udskiftede den tidligere socialdemokratiske regerings nationale sundhedsmål, var børns sundhed helt skrevet ud af den officielle, nationale intention for sundhedsområdet i den nye strategi. Og det har der ærlig talt været talt alt for lidt om!

Sundhed er dog stadig en integreret del af folkeskolens virke og beskrevet i det obligatoriske, ikke-timedelte fag ’sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab’. Det er altså stadig målet, at en deltagelses- og handlingsorienteret undervisningsstrategi i sundhedsundervisningen samt gennemførelse af sundhedsfremmende tiltag i skolen skal styrke børn og unges handlekompetence og refleksion over egen og andres sundhed. Ligesom sundhed er beskrevet i dagtilbudsloven som væsentligt og uomgængeligt indsatsområde.

Men med et pennestrøg er Danmarks strategiske mål for sundhedsområdet ændret, så de stort set udelukkende omhandler ældre og behandling af syge. Dette skønt forskning viser, at en tidlig indsats er yderst væsentlig for at skabe sunde borgere!

Læs mere i KOSMOS-artiklen "Da børns sundhed forsvandt fra nationalstrategien" på folkeskolen.dk.

KOSMOS nyheder bringes direkte i din mailboks Tilmeld dig nyhedsbrev

Accepter cookies

På ucsyd.dk bruger vi cookies til at forbedre vores hjemmeside, så den lever op til brugernes behov. Vi bruger blandt andet cookies til at føre statistik over trafikken på siden, så vi kan sikre os, at indholdet er relevant og let at finde for brugeren. Du kan til hver en tid slette cookies fra ucsyd.dk.

Læs mere om cookies her

Accepter cookies