Biblioteket hjælper udsatte familier med børns læring

15.04.16

Af  Ulla Pedersen

Højtlæsning for børn forbedrer deres sprog og derigennem opnås bl.a. bedre sociale kompetencer, når de starter i skole. Projekt Bogstart har fokuseret på udsatte familiers indføring i højtlæsning for små børn, og projektets evaluering ligger nu klar.

Når forældre læser for deres børn, udvikler børnene sproget, og derigennem opnås bl.a. bedre sociale kompetencer. Startes højtlæsningen tidligt, allerede når børnene er et halvt år, ses der resultater, når børnene skal i skole.

Derfor har 20 kommuner som deltagere i et satspuljeprojekt ladet bibliotekarer har ringet på døren hos familier i udsatte boligområder, når deres barn fyldte ½ og 1 år, for at give barnet en bogpakke. Langt de fleste steder er der blevet taget imod gaven, og bibliotekaren har via den personlige kontakt kunnet komme i dialog med familien i højtlæsning for barnet.

KORA (Det nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning) har evalueret indsatsen for Slots- og Kulturstyrelsen. Evalueringen viser blandt andet vigtigheden af den personlige kontakt på familiens hjemmebane, når der er tale om familier, som både er uvante med læsning med små børn og uvante med biblioteket. Her har det været vigtigt for opbygningen af tillid, at "bogstartmedarbejderne" ikke er kommet fra de sociale myndigheder.

Læs rapporten om projekt Bogstart.

Accepter cookies

På ucsyd.dk bruger vi cookies til at forbedre vores hjemmeside, så den lever op til brugernes behov. Vi bruger blandt andet cookies til at føre statistik over trafikken på siden, så vi kan sikre os, at indholdet er relevant og let at finde for brugeren. Du kan til hver en tid slette cookies fra ucsyd.dk.

Læs mere om cookies her

Accepter cookies