Aabenraas skoler klædes bedre på til bevægelse i undervisningen

18.11.16

SundSkole 2020. Aabenraa Kommune samarbejder med KOSMOS om at opkvalificere hele det pædagogiske personale på samtlige folkeskoler, så de kan fremme bevægelse og idræt på deres skoler

I dette skoleår er en række af Aabenraa Kommunes 20 folkeskoler gået i gang med at blive certificerede som bevægelsesskoler og idrætsskoler.

Målet er, at samtlige 20 skoler skal opnå disse certificeringer inden udgangen af 2020. Det sker som et led i Aabenraa Kommunes storstilede projekt SundSkole 2020. Et projekt, der er støttet af A.P. Møllerfonden, og som understøtter Aabenraa Kommunes intention om at sammenkoble sundhed og læring i bestræbelsen på at gøre kommunen til et endnu bedre sted at bo og flytte til.

Det er Videncenter KOSMOS, der står for certificeringerne. De foregår ved, at KOSMOS opkvalificerer det pædagogiske personale, så ledelse, lærere og pædagoger på skolerne både bliver i stand til at fremme en stærk bevægelses- og idrætskultur på den enkelte skole, og så de bliver i stand til at fremme fagligheden inden for idrætsfaget.

Øget læring
Det hele skal i sidste ende være med til at øge læringen for Aabenraa Kommunes ca. 6.300 folkeskoleelever. Det skal ske gennem fokus på trivsel, sundhed og bevægelse.

- Vi har høje ambitioner i Aabenraa Kommune om at øge elevernes læring. Det skal projekt SundSkole 2020 hjælpe med til, så derfor er vi meget glade for A.P. Møllerfondens donation. Første skridt til at nå vores mål skal de voksne på skolerne tage. De skal have de bedst mulige kompetencer til at sætte bevægelse og idræt på skoleskemaet. Det får de gennem en videreuddannelse, som mange også har efterspurgt, siger formand for Børne- og Uddannelsesudvalget Kirsten Nørgård Christensen.

KOSMOS har stor erfaring i og viden om opkvalificering af folkeskolens medarbejdere i forhold til idræt og bevægelse. Her ser man frem til at videreuddanne de mange lærere og pædagoger i Aabenraa Kommune:

- Vi er glade for at kvalificere arbejdet med at sætte fokus på skolebørns bevægelse og sundhed i så ambitiøst et projekt. Udover at vi kan bidrage med den nyeste viden inden for området, vil vi selv gøre os en masse erfaringer og skabe forskningsbaseret viden ud fra projektet, siger Børge Koch, videncenterchef i KOSMOS.

FAKTA

En certificering som bevægelsesskole indebærer en generel opkvalificering af hele ledelsen og det pædagogiske personale i forhold til at inddrage bevægelse som læringsmetode i alle fag og i forhold til at understøtte en generel bevægelseskultur på den enkelte skole.

En certificering som idrætsskole er møntet på en specifik opkvalificering af skolens idrætsfaggruppe i forhold til idræt som eksamensfag, årsplanlægning og målstyret undervisning. Certificeringerne tilpasses den enkelte skoles behov og særlige lokale forhold.

Læs meget mere om SundSkole 2020-projektet på http://sundskole2020.dk/

 

Accepter cookies

På ucsyd.dk bruger vi cookies til at forbedre vores hjemmeside, så den lever op til brugernes behov. Vi bruger blandt andet cookies til at føre statistik over trafikken på siden, så vi kan sikre os, at indholdet er relevant og let at finde for brugeren. Du kan til hver en tid slette cookies fra ucsyd.dk.

Læs mere om cookies her

Accepter cookies