Projekter erhvervsuddannelserne

Herunder finder du beskrivelse af en række af KOSMOS's projekter og udviklingsarbejde på erhvervsuddannelsesområdet gennem tiden. Via links i overskrifterne kan du læse projektbeskrivelser og få kontaktoplysninger på de projektansvarlige.

Brug beskrivelserne som inspiration til nye projekter på din arbejdsplads/organisation og kontakt os, hvis du vil sparre med KOSMOS.

Læs om mulighederne for samarbejde med KOSMOS

Unge på sporet

Formålet med projektet er at fremme trivsel og mental sundhed blandt de unge i Haderslev Kommune, som står i en livssituation, der gør det svært for dem at holde fast i deres uddannelse, job eller sociale liv. Målet er, at unge får redskaber til at leve et sundt liv – fysisk, mentalt og socialt således at projektet overordnet betragtet understøtter Haderslev Kommunes målsætning om at flere unge får en uddannelse og en basiskontakt til arbejdsmarkedet.

Lokale partnerskaber – mellem produktionsskoler, virksomheder og civilsamfund

Dette projekt indebærer en midtvejs- og slutevaluering af et produktionsskoleprojekt. I en 2-årig periode er fire produktionsskoler (fra hhv. Esbjerg, Randers, Aarhus og København) indgået i 10 partnerskaber med offentlig/private virksomheder og foreninger, for at skabe bedre forudsætninger for, at en gruppe unge kan indgå i videre uddannelse og/eller adgang til arbejdsmarkedet. SPUK (Socialt og Pædagogisk Udviklings- og Kursuscenter) fungeret som konsulent og kollaboratør i processen.

Unge på STU-forløb

Projektet undersøgte med afsæt i en designmodel (DIN-modellen), hvorvidt unges fritidsliv kan ses som et sundhedsfremmende tiltag med henblik på at kunne mestre et selvstændigt ungdomsliv.

Unge i front

I projektet arbejdede Varde Kommune og DGI Sydvest sammen om at uddanne folkeskoleelever til ungdomstrænere og ungdomsledere i lokale idrætsforeninger. De unge blev motiveret til at engagere og involvere sig i frivilligt arbejde og se, hvilke realkompetencer, frivilligt arbejde kan give, mens foreninger, skoler og frivillige organisationer blev gjort opmærksomme på de unges ressourcer. UC SYDs rolle var at evaluere projektet.

Bevægelse, trivsel og sundhed på Erhvervsskolerne

Videncenter Kosmos og Produktionsselskabet Feldballe film har med midler fra Tryg Fonden udviklet et inspirations- og læringsmateriale til arbejdet med motion og bevægelse som didaktisk værktøj på samtlige erhvervsskoler i Danmark. Materialet understøtter skolerne i deres implementering af 45 minutters motion og bevægelse. Se materialet på hjemmesiden sundeunge.dk.

Sundhed og trivsel på ungdomsuddannelserne

Formålet med dette projekt var at undersøge, om intervention kunne bidrage til øget sundhed og trivsel hos eleverne på en ungdomsuddannelse med sideløbende effekt på deres motivation til uddannelsesforløbet. Deltagerne var fra 2. og 3.g i Selandia HTX og HHX i Slagelse. Forløbet bød på bl.a. kost- og ernæringsvejledning.

Undersøgelse af kostvaner på tekniske skoler

Dette KOSMOS projekt udvikler et simpelt spørgeskema til at undersøge kostvaner i skoletiden samt faktorer af betydning for kostvanerne hos elever på tekniske skoler. Det testes i et pilotprojekt og derefter udføres en mindre undersøgelse på en teknisk skole. Denne metode skal medvirke til at kvalificere de indsatser, der fremover laves over for de unge på tekniske skoler. Læs den afsluttende rapport.

Powerpauser på erhvervsskolen

Ungdomsuddannelserne er ikke som folkeskolen formelt forpligtede til at beskæftige sig med sundhed, men store frafaldsudfordringer har fået uddannelsesinstitutioner til - på eget initiativ og med succes - at tænke i sundhed. KOSMOS har udfærdiget et katalog med powerpauser og filmet dem, så de er lige til at bruge i undervisningen. Se projektbeskrivelsen og se det færdige resultat.

Forsøg med læring i bevægelse

Projektet satte fokus på at få viden om sammenhænge mellem bevægelsesaktiviteter og parametre, der har betydning for det gode læringsrum. Projektet blev initieret af Undervisningsministeriet, der bevilgede 5,2 millioner kroner til gennemførelsen i et samarbejde mellem Center of Research in Childhood Health (RICH), Syddansk Universitet (projektansvarlig), NEXS, Københavns Universitet, Institut for Uddannelse og Pædagogik, Århus Universitet og KOSMOS, UC SYD. Se den afsluttende rapport her.

Udvikling af handlekompetence omkring sundhed på erhvervsskolerne

KOSMOS har sammen med Silkeborg Tekniske Skole arbejdet med et projekt, der skulle skabe et bedre fundament for erhvervsuddannelserne til at arbejde med sundhedstiltag. Der er arbejdet med at kvalificere og målrette allerede eksisterende aktiviteter på skolen og at udvikle nye aktiviteter. Samt vurdere og evaluere samtlige aktivieteter. Se den afsluttende rapport.

Dilemmalund

Dilemmalund er et undervisningskoncept, der skal bedre unge menneskers sundhedshandlekompetencer. Projektet  hedder Dilemmalund og er baseret på blended learning til erhvervs- og produktionsskoler med både traditionel holdundervisning og oplevelsesbaseret læring i et virtuelt univers, som også har forbindelse til sociale medier.

Sundhedsfremme på Hellebjerg Idrætsungdomsskole

KOSMOS har gennemført et projekt på Hellebjerg Idrætsungdomsskole med henblik på at skabe øget fokus på at fremstå som en sundhedsfremmende setting. Læs afslutningsrapporten.

Tekniske skolers sundhedstiltag

Dette projekt har kortlagt projekter omkring indsatser på tekniske skoler, der arbejder med et af flere af elementerne sundhed, kost og motion.  Ud fra dette arbejde er der udarbejdet et forslag til fremadrettede anbefalinger til indsats på området. Se rapporten.

Siden er redigeret 27.04.2022 

Accepter cookies

På ucsyd.dk bruger vi cookies til at forbedre vores hjemmeside, så den lever op til brugernes behov. Vi bruger blandt andet cookies til at føre statistik over trafikken på siden, så vi kan sikre os, at indholdet er relevant og let at finde for brugeren. Du kan til hver en tid slette cookies fra ucsyd.dk.

Læs mere om cookies her

Accepter cookies