Udgivelser

Uddrag fra KOSMOS publikationsliste:

Bugge, Anna og Froberg, Karsten (red.)(2015): Rapport for ”Forsøg med Læring i Bevægelse”. Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet

Bertelsen, Katrine og Jensen, Mette Munk (2011): Leg med vision. Bevægelseskultur i daginstitutionen. Filipsen Grafisk Produktion

Kjærsgaard, Hanne og Gajhede, Mette West (2013): Grundsmage og smagning af forskellige fødevarer. Et projekt over 3-4 uger for de største børn i børnehaven. Sorø: KOSMOS og UC Sjælland

Pedersen, Ulla (2020): Sundhed og trivsel i praksis. I: Jensen, Noona, Elisabeth; Jæger, Henriette & Bollerup-Jensen, Thea (red.): Tæt på pædagogik. Grundfaglighed på pædagoguddannelsen. Side 391-412. København: Hans Reitzels Forlag

Schulz, Anette & Pedersen, Ulla (2020): Sundhed og trivsel. I: Jensen, Noona, Elisabeth; Jæger, Henriette & Bollerup-Jensen, Thea (red.): Tæt på pædagogik. Grundfaglighed på pædagoguddannelsen. Side 291-310. København: Hans Reitzels Forlag

Pedersen, Ulla & Schulz, Anette (2010): Kvalitet i dagplejen i Tønder kommune - et inspirationsmateriale med fokus på social relationsdannelse. UC SYD

Schulz, Anette (2009): Daginstitutionen som sundhedsfremmende setting.  Masterafhandling. Master i Sundhedspædagogik, Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Århus Universitet

Schulz, Anette & Pedersen, Ulla (2010): Inklusion i dagtilbud. Et inspirationsmateriale udarbejdet for Tønder Kommune. UC SYD og KOSMOS

Thorsen, Anne (2009): Børn, leg og bevægelse. Sanglege og andre lege. University College Syd, Videncenter for Sundhedsfremme

Siden er redigeret 27.04.2022 

Accepter cookies

På ucsyd.dk bruger vi cookies til at forbedre vores hjemmeside, så den lever op til brugernes behov. Vi bruger blandt andet cookies til at føre statistik over trafikken på siden, så vi kan sikre os, at indholdet er relevant og let at finde for brugeren. Du kan til hver en tid slette cookies fra ucsyd.dk.

Læs mere om cookies her

Accepter cookies