Sundhed

En stor del af små børns hverdag tilbringes i dagtilbuddet, og det er derfor vigtigt, at de rammer og rutiner, der er i dagpleje, vuggestue og børnehave understøtter børns sundhed. Det gælder både hvad angår sunde vaner og trivsel.

Et gennemgående træk ved beskrivelse af små børns sundhed er, at sundhedstilstanden er tæt forbundet med sociale forskelle i børnenes opvækstmiljøer, og i dagtilbudsloven præciseres, at dagtilbuddet har en væsentlig rolle at spille i forhold til at reducere ulighed og styrke den sociale inklusion. KOSMOS har i en årrække sat særligt fokus på dagtilbuddets muligheder for socialt inkluderende praksis.

Kamibe - karakterstyrker, mindfulness og bevægelse

Et af KOSMOS's bud på, hvordan man kan arbejde med sundhed er KaMiBe. KaMiBe (en sammentænkning af karakterstyrker, mindfulness og bevægelsesaktiviteter) har fokus på udvikling af inkluderende læringsmiljøer og er gennemprøvet, evalueret og udviklet i 60 børnehaver og hold på lærer- og pædagoguddannelser af medarbejdere, tilknyttet Videncenter for Sundhedsfremme.

Materialet er tilpasset de forskellige aldersgrupper, og samtlige pædagoger, der arbejder med KaMi-Be, oplever, at materialet er let at bruge og ikke kræver særlig forberedelse. Materialet er fleksibelt, så det let kan skaleres ned eller op, alt efter tiden til det.

Forskning viser, at brugen af KaMiBe medfører børn, der rykker markant, når det kommer til trivsel, motivation, optimisme, omstillingsparathed, nærvær, læringsparathed, relationer, læring, fællesskab og inklusion. Læs mere.

Læs KOSMOS-udgivelsen: Inklusion i dagtilbud
Siden er redigeret 27.04.2022 

Accepter cookies

På ucsyd.dk bruger vi cookies til at forbedre vores hjemmeside, så den lever op til brugernes behov. Vi bruger blandt andet cookies til at føre statistik over trafikken på siden, så vi kan sikre os, at indholdet er relevant og let at finde for brugeren. Du kan til hver en tid slette cookies fra ucsyd.dk.

Læs mere om cookies her

Accepter cookies