Sundhed

En stor del af små børns hverdag tilbringes i dagtilbuddet, og det er derfor vigtigt, at de rammer og rutiner, der er i dagpleje, vuggestue og børnehave understøtter børns sundhed. Det gælder både hvad angår sunde vaner og trivsel.

Et gennemgående træk ved beskrivelse af små børns sundhed er, at sundhedstilstanden er tæt forbundet med sociale forskelle i børnenes opvækstmiljøer, og i dagtilbudsloven præciseres, at dagtilbuddet har en væsentlig rolle at spille i forhold til at reducere ulighed og styrke den sociale inklusion. KOSMOS har i en årrække sat særligt fokus på dagtilbuddets muligheder for socialt inkluderende praksis.

Læs KOSMOS-udgivelsen: Inklusion i dagtilbud

Forskning: Kommunal styring af sundhedsindsatsen for børn i dagtilbud

Denne ph.d.afhandling fra 2015 af Niels Michelsen fra UC Absalon omhandler de organisations- og styringsrelaterede forhold som henholdsvis betinger og vanskeliggør samspillet mellem kommune, skoler og daginstitutioner og ser på samspillets betydning for sundhedsindsatsen for børnene: Kvalitet i dagtilbud.

Kommunernes Landsforening har en række konkrete redskaber til måling af faglig kvalitet i daginstitutioner. Se: Pejlemærker fra Task Force om Fremtidens Dagtilbud.

Siden er redigeret 22.12.2017 

Accepter cookies

På ucsyd.dk bruger vi cookies til at forbedre vores hjemmeside, så den lever op til brugernes behov. Vi bruger blandt andet cookies til at føre statistik over trafikken på siden, så vi kan sikre os, at indholdet er relevant og let at finde for brugeren. Du kan til hver en tid slette cookies fra ucsyd.dk.

Læs mere om cookies her

Accepter cookies