Igangværende projekter

Via links i overskrifterne kan du læse projektbeskrivelser og få kontaktoplysninger på de projektansvarlige.

 

Indeværende undersøgelse skal afdække, hvorvidt og hvorledes dagplejerne opnår et kompetenceløft, som kan omsættes til handlekompetencer efter et kompetenceudviklingsforløb, samt hvorledes dette kommer til udtryk i deres praksis med børn, forældre, kolleger og andre samarbejdspartnere. Vi håber på at kunne synliggøre transferprocesser fra uddannelsesforløbet og ud i dagplejernes hverdagspraksis. Samtidig vil vi gerne afdække mulige udviklingspotentialer i forløbets aktionslæringsperioder.

I dette projekt arbejdes med pædagogisk personale og børn 3-6 år i danske daginstitutioner. Der sættes fokus på positive erfaringer med at smage på sunde råvarer og glæden ved at bevæge sig sammen med andre via inkluderende aktiviteter, hvor børn kan eksperimentere og anerkendes for deres valg. Gennem aktiverende fortælling gives plads til både pædagogens og børns kreative skabende kraft. Se Hoppelines hjemmeside.

Både teoretisk og metodemæssig viden er vigtige elementer i professionalitet, men denne viden må sættes i spil via erfaringer, så den kommer til udtryk i en intuitiv fornemmelse for, hvordan der skal handles for at fremme børns bevægelsesglæde i daginstitutionens uderum.
I dette forskningsprojekt undersøges, hvad der hæmmer og styrker den pædagogstuderendes mulighed for at opbygge viden og kompetence i relation til at kunne fremme børns bevægelsesglæde i uderummet.

Formålet med dette projekt er at undersøge, i hvilken grad pædagogens sundhedsfremmende handlekompetencer har indflydelse på pædagogen som rollemodel, og om det har betydning i forhold til børnenes bevægelsesniveau. Der foretages en casestudieundersøgelse med baggrund i dels et litteraturstudie, dels kvalitative interview i 3 daginstitutioner. Der tages afsæt i Aaron Antonovsky´s begrebsforståelse af sundhed og sundhedsfremme og Harts handlekompetencestige.

Projektets formål er at identificere effektive implementeringsstrategier. Projektet retter sig mod dels den pædagogiske profession og pædagogisk praksis. I forhold til den pædagogiske profession ønskes undersøgt, på hvilken måde implementeringsstrategier påvirker den fagprofessionelles selvforståelse som aktør i feltet. I forhold til pædagogisk praksis søges undersøgt af hvordan implementeringsstrategier understøtter en kvalificering af pædagogisk praksis.

Projektet har til formål at skabe inkluderende læringsmiljøer for børn i alderen 4-­‐8 år gennem arbejdet  med  karakterstyrker, mindfulness og bevægelsesaktiviteter i børnehave og indskoling i folkeskolen. Formålet  er at gennemføre et intensivt undervisningsforløb på baggrund af et nyudviklet aktivitets-­ og  undervisningsmateriale, der efterfølgende kan anvendes af lærere og pædagoger i arbejdet med at styrke elevernes handlekompetence og skabe inkluderende læringsmiljøer.

Siden er redigeret 22.12.2017 
Cxense Display

Accepter cookies

På ucsyd.dk bruger vi cookies til at forbedre vores hjemmeside, så den lever op til brugernes behov. Vi bruger blandt andet cookies til at føre statistik over trafikken på siden, så vi kan sikre os, at indholdet er relevant og let at finde for brugeren. Du kan til hver en tid slette cookies fra ucsyd.dk.

Læs mere om cookies her

Accepter cookies