Velkommen til
Videncenter for Kost, Motion og Sundhed

KOSMOS er det nationale videncenter for børns og unges sundhed, kost og motion. Navnet stammer fra de tre fokuspunkter: KOS=kost, MO=motion, S=sundhed.

Hvordan kan læreren og pædagogen udvikle aktiviteter, som både styrker det sociale fællesskab i skoleklasser samt giver lyst til øget fysisk aktivitet? Det undersøger Pernille Guldager Knudsen fra UC SYD/KOSMOS i sin ph.d.

Skolenetværket SOL holder gratis temadag tirsdag den 6. september 2016 på Skovvangskolen i Århus. Der er plads til nye deltagere, som har lyst til at holde sig ajour med den nyeste viden inden for sundhed, trivsel og læring i skolen.

En række satspuljeprojekter har sat fokus på forældreinddragelse og netværksdannelse i forbindelse med overvægtsbehandling af børn og unge.

305.095 børn og deres lærere kan ikke tage fejl - projekt "Aktiv Året Rundt" er en bragende succes, som giver sundheden et boost hos mere end halvdelen af alle skolebørn i Danmark.

120 deltagere fra hele verden, som til dagligt arbejder med idræt (Physical Education, PE) på hhv. skoler og universiteter, har i uge 31 deltaget i et spændende idrætsseminar i Finland.

KOSMOS har aktiviteter på følgende hjemmesider:
Aktiv året rundt
Idræt i folkeskolen
 

KOSMOS netværk
Sundhedsnetværk med ligesindede giver inspiration, ny viden og mulighed for udvikling. KOSMOS har netværk for erhvervsskoler, folkeskoler, børnehaver samt sundhedsfremme på tværs af sektorer. Læs mere her.

Brug KOSMOS's blog til debat om sundhed

Danmarks Lærerforening har stillet en blog til rådighed for KOSMOS - brug den til en god debat om sundhed! Se bloggen.

Prøver i idræt i skolen

Inspiration, sparring og erfaringsudveksling - KOSMOS hjælper med skolens indførelse af prøver i idræt. Læs mere.

Få KOSMOS certificering af din skole

Videncenter KOSMOS tilbyder to typer certificeringer af skolen:
A. En certificering som sundhedsfremmende skole - se pjecen.
B. En certificering som idræts- og/eller bevægeskole - se pjecen.